Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Thanh Huyền

Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

05.F8001784/HKD

Nguyễn Ngọc Thanh

HY33/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0913561032

thanhhuyenhykc@gmail.com

0913561032

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading