Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Thanh Thịnh

157 Trần Phú, Khu Quốc Trị, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

04C8000352

Nguyễn Thị Thanh

HD171/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0903448339

dtdlthanhthinh@gmail.com

0903448339

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading