Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Thủy Trường
Số 4 A 6, đường giáp hải , Phường Xương Giang Thành Phố Bắc Giang
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Thủy Trường

Số 4 A 6, đường giáp hải , Phường Xương Giang Thành Phố Bắc Giang

2400569034

Bùi Thị Bích Thủy

BG9/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0983706355

dientuthuytruong2310@gmail.com

0983706355

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading