Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Thúy Xiêm

Đường 57, Thị Trấn Lâm, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

0600031070 / 06002134721

Hoàng Trọng Xiêm

ND125/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0912190823

dtxiemthuy@gmail.com

0912190823

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading