Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Trung Hoa
Khối 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Trung Hoa

Khối 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

3000261818

Ngô Thị Minh Hoa

HTI6/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0393 821 245

ngominhhoa71@gmail.com

0393 821 245

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading