Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Trung Xuân

Tiểu Khu 4, Thị trấn Ba Hàng, H. Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

10338

Phạm Quang Trung

TN22/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0988717697

trungxuanpy@gmail.com

0988717697

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading