Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Trường Giang

Số 16 phường Đồng tâm- Đoan Hùng- Phú Thọ

18C800094/2010

Đặng Trường Giang

PT67/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0912008493

dttruonggiangdh@gmail.com

0912008493

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading