Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Trường Khang

Số 120, Khu 1 Thị Trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

0600057248

Đỗ Trường Khang

ND51/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0904527213

truongkhanghh@gmail.com

0904527213

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading