Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Tuấn Thủy

Số 065- Tổ 17 - Phường sông Hiến - TP Cao Bằng

4800890101

Ngân Thị Thủy

CB4/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0919528656

nganthithuy258@gmail.com

0919528656

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading