Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Samnec Tuyển Huế
Đoàn Tùng - Thanh Miện - Hải Dương
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Tuyển Huế

Đoàn Tùng - Thanh Miện - Hải Dương

Bổ sung

Trương Thị Huế

HD239/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

01282292789

tuyenhuehaiduong@gmail.com

01282292789

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading