Sale sập sàn - Xả hàng giá shock

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

Samnec Tuyển Huế
Đoàn Tùng - Thanh Miện - Hải Dương
www.samnec.com.vn

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Tuyển Huế

Đoàn Tùng - Thanh Miện - Hải Dương

Bổ sung

Trương Thị Huế

HD239/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

01282292789

tuyenhuehaiduong@gmail.com

01282292789

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
  • Loading
  • Loading