Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

Shop hệ thống:

Địa chỉ:

ĐKKD:

Đại diện PL:

Mã hệ thống:

SAMNEC Xuân Khoa

Xã Thượng Quân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

0199104E

Nguyễn Văn Khoa

HD133/SNHT - Xác nhận đăng ký ngày 28/05/2017

Mobile:

Email:

Hotline:

Chăm sóc:

0913538676

xuankhoahd@gmail.com

0913538676

0225. 3611 519 | 0225. 3611 520

Close menu
Loading