Notice: Trying to get property 'idl' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 916

Notice: Trying to get property 'idh' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 917

Notice: Trying to get property 'idl' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 918

Notice: Trying to get property 'idh' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 918

Notice: Trying to get property 'idl' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 919

Notice: Trying to get property 'idl' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 920

Notice: Trying to get property 'picture' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 921

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 922

Notice: Trying to get property 'giasanpham' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 923

Notice: Trying to get property 'des' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 923

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

Notice: Trying to get property 'magia' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\load.php on line 924

262 shop Samnec

Mua hàng online: 02253 611 522

Tổng đài mở 7H30 - 17H30 các ngày trong tuần

Đặt hàng tự động mở 24/7


Notice: Trying to get property 'slide' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 8

Notice: Trying to get property 'giasanpham' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 13

Notice: Trying to get property 'giathitruong' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 13


Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 69

Notice: Trying to get property 'soluong' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 69
[tạm hết hàng]
Notice: Trying to get property 'nam' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 69

Chưa có đánh giá | Chưa có bình luận

<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'ten' of non-object in <b>D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php</b> on line <b>82</b><br />
 • Xem 1 ảnh
 • thông số kỹ thuật


Notice: Trying to get property 'sp_cung_loai' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 102

Tính năng nổi bật


Notice: Trying to get property 'idh' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 158

Notice: Trying to get property 'giathitruong' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 180

Giá bán lẻ: 0₫


Notice: Trying to get property 'giathitruong' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 181

Notice: Trying to get property 'giasanpham' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 181

Notice: Trying to get property 'soluong' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 195

Notice: Trying to get property 'khuyen_mai' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 257

Notice: Trying to get property 'soluong' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 427

Mua hàng tại Samnec

 • Gọi 02253 611 522

  để được tư vấn miễn phí

 • Miễn phí vận chuyển

  khi mua hàng online

  Miễn phí vận chuyển khi

  mua hàng tại Hải Phòng

 • Trạm bảo hành Samnec
Mua hàng online Samnec

Tổng quan sản phẩm


Notice: Trying to get property 'ts_ky_thuat' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 569
Xem thêm


Notice: Trying to get property 'ten' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 630

Notice: Trying to get property 'soluong' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 630
[tạm hết hàng]
Notice: Trying to get property 'nam' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 630

Notice: Trying to get property 'nam' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 630


Notice: Trying to get property 'idh' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 634

Notice: Trying to get property 'giathitruong' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 656

Giá bán lẻ: 0₫


Notice: Trying to get property 'giathitruong' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 657

Notice: Trying to get property 'giasanpham' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 657

Notice: Trying to get property 'khuyen_mai' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 672

Notice: Trying to get property 'soluong' of non-object in D:\xampp\htdocs\project\view\san_pham\list.php on line 810

Mua hàng tại Samnec

 • Gọi 02253 611 522

  để được tư vấn miễn phí

 • Miễn phí vận chuyển

  khi mua hàng online

  Miễn phí vận chuyển khi

  mua hàng tại Hải Phòng

 • Trạm bảo hành Samnec
Mua hàng online Samnec

Chưa có bình luận nào

Chưa có đánh giá

Chọn đánh giá của bạn

 • Sản phẩm rất tốt
 • Sản phẩm tốt
 • Sản phẩm bình thường
 • Sản phẩm tệ
 • Sản phẩm rất tệ

Nội dung nhận xét ít nhất 20 ký tự

 •   0 đánh giá 5
 •   0 đánh giá 4
 •   0 đánh giá 3
 •   0 đánh giá 2
 •   0 đánh giá 1