Samnec Tin công nghệ

Chương trình khuyến mại: Đón hè vui - Nhận quà xịn!

Đăng bởi: Trần Văn Toàn - 4 tháng trước

 

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/06/2020 đến ngày 30/09/2020, khi khách hàng mua tivi Samsung bất kỳ nằm trong danh sách, ngoài các phần quà được tặng theo tivi quý khách còn được tặng thêm 1 quạt cây Asia A16008 trị giá 420.000 đồng (chú ý: quạt cây không được quy đổi thành tiền mặt)

 

Danh sách tivi Samsung trong chương trình:

Smart Tivi Samsung Full HD 43 inch UA43T6000AKXXV

Samsung 43T6000

Giá: 7.400.000

Smart Tivi Samsung Full HD 43 inch UA43T6500AKXXV

Samsung 43T6500

Giá: 7.600.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 43 inch UA43TU7000KXXV

Samsung 43TU7000

Giá: 8.050.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 43 inch UA43TU8000KXXV

Samsung 43TU8000

Giá: 8.700.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 43 inch UA43TU8100KXXV

Samsung 43TU8100

Giá: 9.000.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 43 inch UA43TU8500KXXV

Samsung 43TU8500

Giá: 10.000.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 43 inch 43Q65T

Samsung 43Q65T

Giá: 12.000.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 49 inch QA49Q80TAKXXV

Samsung 49Q80T

Giá: 19.300.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 50 inch UA50TU7000KXXV

Samsung 50TU7000

Giá: 9.050.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 50 inch UA50TU8000KXXV

Samsung 50TU8000

Giá: 10.100.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 50 inch UA50TU8100KXXV

Samsung 50TU8100

Giá: 10.350.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 50 inch UA50TU8500KXXV

Samsung 50TU8500

Giá: 11.200.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 50 inch 50Q65T

Samsung 50Q65T

Giá: 14.900.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 55 inch UA55TU7000KXXV

Samsung 55TU7000

Giá: 11.200.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 55 inch UA55TU8000KXXV

Samsung 55TU8000

Giá: 11.500.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 55 inch UA55TU8100KXXV

Samsung 55TU8100

Giá: 11.300.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 55 inch UA55TU8500KXXV

Samsung 55TU8500

Giá: 12.800.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch 55Q65T

Samsung 55Q65T

Giá: 16.900.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70TAKXXV

Samsung 55Q70T

Giá: 20.900.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80TAKXXV

Samsung 55Q80T

Giá: 27.100.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q95TAKXXV

Samsung 55Q95T

Giá: 38.700.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 58 inch UA58TU7000KXXV

Samsung 58TU7000

Giá: 12.100.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 65 inch UA65TU7000KXXV

Samsung 65TU7000

Giá: 15.100.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 65 inch UA65TU8000KXXV

Samsung 65TU8000

Giá: 20.200.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 65 inch UA65TU8100KXXV

Samsung 65TU8100

Giá: 19.800.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 65 inch UA65TU8500KXXV

Samsung 65TU8500

Giá: 21.800.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch 65Q65T

Samsung 65Q65T

Giá: 26.100.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q70TAKXXV

Samsung 65Q70T

Giá: 28.600.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q80TAKXXV

Samsung 65Q80T

Giá: 34.800.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q95TAKXXV

Samsung 65Q95T

Giá: 54.200.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 75 inch UA75TU7000KXXV

Samsung 75TU7000

Giá: 29.000.000

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 75 inch UA75TU8100KXXV

Samsung 75TU8100

Giá: 34.800.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q70TAKXXV

Samsung 75Q70T

Giá: 44.500.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q80TAKXXV

Samsung 75Q80T

Giá: 58.100.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q70TAKXXV

Samsung 85Q70T

Giá: 63.000.000

Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q80TAKXXV

Samsung 85Q80T

Giá: 87.200.000

Smart Tivi Samsung Full HD 40 inch UA40J5250DKXXV

Samsung 40J5250D

Giá: 6.900.000

Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43RU7200KXXV

Samsung 43RU7200

Giá: 8.600.000

Smart Tivi Samsung Full HD 49 inch UA49N5500AKXXV

Samsung 49N5500

Giá: 8.900.000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7100KXXV

Samsung 50RU7100

Giá: 9.900.000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7200KXXV

Samsung 50RU7200

Giá: 10.600.000

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50RU7250KXXV

Samsung 50RU7250

Giá: 10.930.000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7100KXXV

Samsung 55RU7100

Giá: 11.900.000

Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55RU7250KXXV

Samsung 55RU7250

Giá: 14.500.000

Top