Samnec Tin công nghệ

Công bố danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình: THÁNG SAMSUNG – THÁNG ĐỘC QUYỀN ONLINE

Đăng bởi: Thu Hoài - 5 tháng trước

Lễ bốc thăm trúng thưởng chương trình " Tháng Samsung – Tháng độc quyền online” dành cho các khách hàng đã mua TiviDàn Samsung Online tại Samnec Điện máy trong tháng 04/2020. 

 

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/04/2020, Samnec Điện máy đã triển khai chương trình “Tháng Samsung – Tháng độc quyền online” theo đó tất cả các khách hàng đã mua TiviDàn Samsung Online tại Samnec Điện máy trong tháng 04/2020 sẽ được tham gia bốc thăm trúng thưởng các giải thưởng giá trị.

 

 


Theo thể lệ đã đăng ký với Sở công thương và được gửi đến toàn thể Quý khách hàng, Điện máy Samnec đã tiến hành Livetream bốc thăm để xác định khách hàng trúng giải.  


Theo đó, các giải thưởng bốc thăm đều được thực hiện công khai để tìm ra những khách hàng may mắn nhất.

 

 

 

 

Cuối cùng, những phần thưởng có giá trị đã "gọi tên" các khách hàng:


 

 

 

 

Cách thức nhận thưởng:


Khi Khách hàng tới nhận giải thưởng, vui lòng mang theo Chứng Minh Nhân Dân / Căn Cước Công Dân hoặc giấy tờ tuỳ thân chứng minh người mua hàng đứng tên trên Phiếu mua hàng và Người trúng thưởng là một người. Trường hợp không thể trực tiếp tới nhận giải thưởng, có thể uỷ quyền cho người khác nhận giải bằng văn bản có tính pháp lý.

 

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170BU

Samsung RB30N4170BU

Giá: 13.570.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BU

Samsung RB27N4010BU

Giá: 10.220.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BU

Samsung RT22M4032BU

Giá: 7.680.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010BU

Samsung RB30N4010BU

Giá: 13.040.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 327 lít RT32K5932BY

Samsung RT32K5932BY

Giá: 12.170.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT29K5532BY

Samsung RT29K5532BY

Giá: 10.210.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170BU

Samsung RB27N4170BU

Giá: 11.050.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010BY

Samsung RB27N4010BY

Giá: 9.940.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BY

Samsung RT22M4032BY

Giá: 7.760.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4032BY

Samsung RT25M4032BY

Giá: 8.580.000

Tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus 300L RT29K5532BU

Samsung RT29K5532BU

Giá: 10.220.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

Samsung RT20HAR8DBU

Giá: 6.620.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 300 lít RT32K5932BU/SV

Samsung RT32K5932BU

Giá: 12.350.000

Tủ lạnh Samsung SBS 676 lít RS64R5301B4/SV

Samsung RS64R5301B4

Giá: 31.430.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 647 lít RS62R50014G/SV

Samsung RS62R50014G

Giá: 36.880.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5930DX/SV

Samsung RT38K5930DX

Giá: 13.130.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4040DX/SV

Samsung RT22M4040DX

Giá: 6.500.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170DX/SV

Samsung RB30N4170DX

Giá: 12.310.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010DX/SV

Samsung RB27N4010DX

Giá: 9.820.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032DX/SV

Samsung RT22M4032DX

Giá: 7.290.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 670 lít RS63R5571SL/SV

Samsung RS63R5571SL

Giá: 38.900.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 660 lít RS64R5101SL/SV

Samsung RS64R5101SL

Giá: 29.680.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4180B1/SV

Samsung RB30N4180B1

Giá: 13.250.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 307 lít RB30N4170S8/SV

Samsung RB30N4170S8

Giá: 13.100.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 310 lít RB30N4010S8/SV

Samsung RB30N4010S8

Giá: 12.560.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4180B1/SV

Samsung RB27N4180B1

Giá: 11.950.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170S8/SV

Samsung RB27N4170S8

Giá: 10.580.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010S8/SV

Samsung RB27N4010S8

Giá: 9.170.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 255 lít RT25HAR4DSA/SV

Samsung RT25HAR4DSA

Giá: 6.720.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 564 lít RF56K9041SG/SV

Samsung RF56K9041SG

Giá: 52.980.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532DX/SV

Samsung RT29K5532DX

Giá: 9.230.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 382 lít RT38K5982DX/SV

Samsung RT38K5982DX

Giá: 14.760.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS/SV

Samsung RT35K5982BS

Giá: 15.580.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DDX/SV

Samsung RT20HAR8DDX

Giá: 6.220.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT19M300BGS/SV

Samsung RT19M300BGS

Giá: 5.770.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 362 lít RT35K5982S8/SV

Samsung RT35K5982S8

Giá: 13.140.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 321 lít RT32K5932S8/SV

Samsung RT32K5932S8

Giá: 11.070.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 234 lít RT22M4033S8/SV

Samsung RT22M4033S8

Giá: 7.360.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 256 lít RT25M4033S8/SV

Samsung RT25M4033S8

Giá: 7.870.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8DSA/SV

Samsung RT20HAR8DSA

Giá: 6.570.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532S8/SV

Samsung RT29K5532S8

Giá: 9.320.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 320 lít RT32K5532S8/SV

Samsung RT32K5532S8

Giá: 9.870.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 384 lít RT38K5032GL/SV

Samsung RT38K5032GL

Giá: 13.430.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982SL/SV

Samsung RT38K5982SL

Giá: 14.290.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 438 lít RT43K6331SL/SV

Samsung RT43K6331SL

Giá: 17.390.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 438 lít RT43K6631SL/SV

Samsung RT43K6631SL

Giá: 14.910.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 451 lít RT46K6836SL/SV

Samsung RT46K6836SL

Giá: 16.280.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 586 lít RT58K7100BS/SV

Samsung RT58K7100BS

Giá: 17.120.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 364 lít RT35K5532S8/SV

Samsung RT35K5532S8

Giá: 10.860.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5012S8/SV

Samsung RT29K5012S8

Giá: 8.200.000

Top