Samnec Tin công nghệ

Ưu đãi lên đến 30% dàn âm thanh Sony HT-S20R/C SP1 khi mua cùng với tivi Sony 43 inch trở lên

Đăng bởi: Trần Văn Toàn - 5 tháng trước

Từ ngày 24/07/2020 đến ngày 30/08/2020, khi mua tivi Sony từ 43 inch trở lên, quý khách sẽ được mua dàn âm thanh Sony HT-S20R/C SP1 với giá 4.490.000 đồng.

Sản phẩm Sony HT-S20R/C SP1 được mua kèm với giá 4.490.000 đồng:

 

Sản phẩm tivi Sony 43 inch trở lên: 

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X9000H

Sony 75X9000H

Giá: 49.900.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9000H

Sony 55X9000H

Giá: 23.900.000

Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X9000H

Sony 85X9000H

Giá: 64.900.000

Android Tivi Sony 4K 75 Inch KD-75X8050H

Sony 75X8050H

Giá: 44.900.000

Android Tivi Sony 4K 49 Inch KD-49X8050H

Sony 49X8050H

Giá: 15.980.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H/S mầu bạc

Sony 49X8500H

Giá: 20.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 Inch KD-43X8050H

Sony 43X8050H

Giá: 13.030.000

Android Tivi Sony 4K 55 Inch KD-55X8050H

Sony 55X8050H

Giá: 18.900.000

Android Tivi  Sony 4K 65 inch KD-65X8050H

Sony 65X8050H

Giá: 25.030.000

Android Tivi 4K Sony 49 inch KD-49X8500H

Sony 49X8500H

Giá: 20.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H/S

Sony 43X8500H

Giá: 16.530.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9500H

Sony 49X9500H

Giá: 25.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500H

Sony 43X8500H

Giá: 16.530.000

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500H

Sony 65X9500H

Giá: 38.900.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500H

Sony 55X9500H

Giá: 30.900.000

Android Tivi Sony 8K 85 inch KD-85Z8H

Sony 85Z8H

Giá: 249.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8H

Sony 65A8H

Giá: 74.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8H

Sony 55A8H

Giá: 49.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch 43X7500H

Sony 43X7500H

Giá: 10.900.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch 49X7500H

Sony 49X7500H

Giá: 13.700.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H

Sony 55X7500H

Giá: 15.900.000

Android Tivi Sony 4K 65 inch 65X7500H

Sony 65X7500H

Giá: 23.400.000

Android Tivi OLED Sony 4K 77 inch KD-77A9G

Sony 77A9G

Giá: 129.900.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G

Sony 49X8500G

Giá: 11.470.000

Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G

Sony 65A9G

Giá: 82.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9G

Sony 55A9G

Giá: 57.900.000

Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G

Sony 55A8G

Giá: 49.900.000

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G

Sony 75X8500G

Giá: 37.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G

Sony 43X8500G

Giá: 13.400.000

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

Sony 65X7000G

Giá: 18.900.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S

Sony 49X8500G

Giá: 16.400.000

Android Tivi Sony Full HD 49 inch KDL-49W800G

Sony 49W800G

Giá: 13.340.000

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

Sony 49X7000G

Giá: 11.900.000

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

Sony 55X7000G

Giá: 12.900.000

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

Sony 43X7000G

Giá: 9.900.000

Smart Tivi Sony Full HD 43 inch KDL-43W800G

Sony 43W800G

Giá: 10.400.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G/S

Sony 55X8500G

Giá: 18.900.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S

Sony 43X8500G

Giá: 13.400.000

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G

Sony 65X8500G

Giá: 27.400.000

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G

Sony 65X8000G

Giá: 22.900.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G

Sony 55X9500G

Giá: 26.900.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G

Sony 55X8500G

Giá: 18.900.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

Sony 55X8000G

Giá: 16.900.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

Sony 49X8000G

Giá: 13.400.000

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

Sony 43X8000G

Giá: 10.400.000

Smart Tivi Sony Full HD 50 inch KDL-50W660G

Sony 50W660G

Giá: 12.400.000

Smart Tivi Sony Full HD 43 inch KDL-43W660G

Sony 43W660G

Giá: 8.210.000

Smart Tivi Sony Full HD 50 inch KDL-50W660F

Sony 50W660F

Giá: 11.900.000

Smart Tivi Sony Full HD 43 inch KDL-43W660F

Sony 43W660F

Giá: 8.400.000

Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F

Sony 49W800F

Giá: 14.400.000

Top