• Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 1.5HP RAS-H13E2KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 1.5HP H13E2KCVG

  -26%

  Giá gốc: 17.900.000đ

  Giá N.Y: 13.440.000đ

  Quà: 230.000đ

  Giá bán: 13.440.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  03 mét ống đồng

  Miễn phí công lắp đặt

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 1HP RAS-H10E2KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 1HP H10E2KCVG

  -28%

  Giá gốc: 15.490.000đ

  Giá N.Y: 11.280.000đ

  Quà: 190.000đ

  Giá bán: 11.280.000đ

  03 mét ống đồng

  Miễn phí công lắp đặt

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 9000 BTU RAS-H10L3KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 9000 H10L3KCVG

  -46%

  Giá gốc: 15.490.000đ

  Giá N.Y: 10.130.000đ

  Quà: 1.770.000đ

  Giá bán: 10.130.000đ

  Miễn phí công lắp đặt

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  03 mét ống đồng

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 17000 BTU RAS-H18L3KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 17000 H18L3KCVG

  -37%

  Giá gốc: 23.900.000đ

  Giá N.Y: 18.080.000đ

  Quà: 3.160.000đ

  Giá bán: 18.080.000đ

  Miễn phí công lắp đặt

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  03 mét ống đồng

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 12000 BTU RAS-H13L3KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 12000 H13L3KCVG

  -38%

  Giá gốc: 16.990.000đ

  Giá N.Y: 12.760.000đ

  Quà: 2.320.000đ

  Giá bán: 12.760.000đ

  Miễn phí công lắp đặt

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  03 mét ống đồng

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 9000 BTU RAS-H10D2KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 9000 H10D2KCVG

  -32%

  Giá gốc: 12.090.000đ

  Giá N.Y: 9.930.000đ

  Quà: 1.770.000đ

  Giá bán: 9.930.000đ

  Miễn phí công lắp đặt

  03 mét ống đồng

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba 24000 BTU RAS-H24U2KSG-V

  Điều hòa Toshiba 24000 H24U2KSG

  Giá gốc: 20.000.000đ

  Giá N.Y: 20.000.000đ

  Quà: 60.000đ

  Giá bán: 20.000.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  Miễn phí công lắp đặt

  03 mét ống đồng

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba 9000 BTU RAS-H10U2KSG-V

  Điều hòa Toshiba 9000 H10U2KSG

  9000120001800024000

  -42%

  Giá gốc: 11.990.000đ

  Giá N.Y: 8.410.000đ

  Quà: 1.500.000đ

  Giá bán: 8.410.000đ

  03 mét ống đồng

  Miễn phí công lắp đặt

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba 12000 BTU RAS-H13U2KSG-V

  Điều hòa Toshiba 12000 H13U2KSG

  -39%

  Giá gốc: 14.500.000đ

  Giá N.Y: 11.130.000đ

  Quà: 2.290.000đ

  Giá bán: 11.130.000đ

  03 mét ống đồng

  Miễn phí công lắp đặt

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba 18000 BTU RAS-H18U2KSG-V

  Điều hòa Toshiba 18000 H18U2KSG

  -31%

  Giá gốc: 19.300.000đ

  Giá N.Y: 15.770.000đ

  Quà: 2.620.000đ

  Giá bán: 15.770.000đ

  Miễn phí công lắp đặt

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  03 mét ống đồng

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Close menu
Loading