Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 9000 BTU RAS-H10L3KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 9000 H10L3KCVG 2021

   

  Quà: 240.000đ

  Giá bán: 7.990.000đ

  1.Miễn phí công lắp đặt

  2.Hỗ trợ 50K xăng xe

  3.03 mét ống đồng

  4.Tặng SRM or KĐR

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 9000 BTU RAS-H10D2KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 9000 H10D2KCVG

   

  Quà: 240.000đ

  Giá bán: 8.270.000đ

  1.Miễn phí công lắp đặt

  2.03 mét ống đồng

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  4.Tặng SRM or KĐR

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 1.5HP RAS-H13E2KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 1.5HP H13E2KCVG

   

  Quà: 230.000đ

  Giá bán: 13.470.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 mét ống đồng

  3.Miễn phí công lắp đặt

  4.Tặng SRM or KĐR

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 1HP RAS-H10E2KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 1HP H10E2KCVG

   

  Quà: 190.000đ

  Giá bán: 11.310.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  4.Tặng SRM or KĐR

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10C4KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 1 HP H10C4KCVG 2022

   

  Quà: 250.000đ

  Giá bán: 8.630.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.03 mét ống đồng

  4.Tặng SRM or KĐR

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Close menu
Loading