Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 9000 BTU RAS-H10L3KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 9000 H10L3KCVG 2021

   

  Quà: 240.000đ

  Giá bán: 7.920.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.03 mét ống đồng

  4.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 9000 BTU RAS-H10D2KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 9000 H10D2KCVG

   

  Quà: 240.000đ

  Giá bán: 8.200.000đ

  1.Miễn phí công lắp đặt

  2.03 mét ống đồng

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  4.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10C4KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 1 HP H10C4KCVG 2022

   

  Quà: 250.000đ

  Giá bán: 8.550.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.03 mét ống đồng

  4.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 1.5HP RAS-H13E2KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 1.5HP H13E2KCVG

   

  Quà: 210.000đ

  Giá bán: 12.310.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 mét ống đồng

  3.Miễn phí công lắp đặt

  4.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 1HP RAS-H10E2KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 1HP H10E2KCVG

   

  Quà: 180.000đ

  Giá bán: 10.490.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  4.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C4KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 1.5 HP H13C4KCVG 2022

   

  Quà: 330.000đ

  Giá bán: 10.670.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.03 mét ống đồng

  4.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba 18000 BTU RAS-H18U2KSG-V

  Điều hòa Toshiba 18000 H18U2KSG

   

  Quà: 510.000đ

  Giá bán: 15.020.000đ

  1.Miễn phí công lắp đặt

  2.Hỗ trợ 50K xăng xe

  3.03 mét ống đồng

  4.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18C4KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 2 HP H18C4KCVG

   

  Quà: 510.000đ

  Giá bán: 15.270.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.03 mét ống đồng

  4.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10T4KCVRG-V

  Điều hòa Toshiba 1 HP H10T4KCVRG 2022

   

  Quà: 280.000đ

  Giá bán: 16.510.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.03 mét ống đồng

  4.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13T4KCVRG-V

  Điều hòa Toshiba 1.5 HP H13T4KCVRG 2022

   

  Quà: 300.000đ

  Giá bán: 17.750.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.03 mét ống đồng

  4.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

DMCA.com Protection Status
Close menu
Loading