Samnec Điện Máy

Samnec Online 0

Samnec Điện Máy

Samnec / Tivi
 •  Độc quyền
 •  Giảm mạnh
 •  Trả góp

117 sản phẩm

 • Giá tăng
 • Giá giảm
 • Bán chạy

T.Góp 0%

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 50 inch UA50AU7700KXXV

Độc quyền Smart Tivi Samsung Crystal 4K 50 inch UA50AU7700KXXV

loading43"loading55"loading65"loading75"

-22%

Quà: 2.490.000đ

Giá bán: 10.900.000đ

1.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

2.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

3.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

4.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

5.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

6.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%Bán chạy

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 65 inch UA65AU7700KXXV

Độc quyền Smart Tivi Samsung Crystal 4K 65 inch UA65AU7700KXXV

loading43"loading50"loading55"loading75"

-27%

Quà: 4.100.000đ

Giá bán: 14.900.000đ

1.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

2.Hỗ trợ 50K xăng xe

3.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

4.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

5.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

6.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi Samsung UHD 4K 55 inch UA55AU7002KXXV

Độc quyền Smart Tivi Samsung UHD 4K 55 inch UA55AU7002KXXV

loading43"loading50"loading55"loading65"

-19%

Quà: 2.050.000đ

Giá bán: 10.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

4.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

5.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

6.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%Bán chạy

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 55 inch UA55AU7700KXXV

Độc quyền Smart Tivi Samsung Crystal 4K 55 inch UA55AU7700KXXV

 

-24%

Quà: 2.880.000đ

Giá bán: 11.900.000đ

1.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

2.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

3.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

4.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

5.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi UHD 4K 43 Inch Samsung UA43DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 43 Inch Samsung UA43DU8000KXXV 2024

loading50"loading55"loading65"loading75"

-11%

Quà: 1.290.000đ

Giá bán: 11.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

4.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

7.Miễn phí 03 tháng gói On SS Premium

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi UHD 4K 50 Inch Samsung UA50DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 50 Inch Samsung UA50DU8000KXXV 2024

loading55"loading65"loading75"loading85"

-11%

Quà: 1.650.000đ

Giá bán: 14.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

4.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

7.Miễn phí 03 tháng gói On SS Premium

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi UHD 4K 55 Inch Samsung UA55DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 55 Inch Samsung UA55DU8000KXXV 2024

loading85"loading75"loading65"

-12%

Quà: 1.940.000đ

Giá bán: 15.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

4.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi UHD 4K 65 Inch Samsung UA65DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 65 Inch Samsung UA65DU8000KXXV 2024

 

-14%

Quà: 2.650.000đ

Giá bán: 18.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

4.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi UHD 4K 75 Inch Samsung UA75DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 75 Inch Samsung UA75DU8000KXXV 2024

loading85"

-16%

Quà: 4.890.000đ

Giá bán: 29.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Tặng loa tháp MX-T40

3.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

4.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

5.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

6.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

7.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi UHD 4K 85 Inch Samsung UA85DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 85 Inch Samsung UA85DU8000KXXV

 

-17%

Quà: 8.900.000đ

Giá bán: 49.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

4.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi 4K 43 inch Samsung UA43DU7700KXXV

Độc quyền Smart Tivi 4K 43 inch Samsung UA43DU7700KXXV 2024

 

-11%

Quà: 1.150.000đ

Giá bán: 10.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

4.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi UHD 4K 43 inch Samsung UA43DU7000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 43 inch Samsung UA43DU7000KXXV 2024

 

-11%

Quà: 1.060.000đ

Giá bán: 9.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

4.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi QLED 4K Samsung 85 Inch QA85Q60DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K Samsung 85 Inch QA85Q60DAKXXV 2024

 

-20%

Quà: 11.400.000đ

Giá bán: 54.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Hỗ trợ trả góp 0%

3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

4.Miễn phí VieON All ACCESS (K+) 03 tháng

5.Miễn phí 07 tháng gói giải trí cao cấp SMAX

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi QLED 4K Samsung 75 Inch QA75Q60DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K Samsung 75 Inch QA75Q60DAKXXV 2024

 

-16%

Quà: 5.660.000đ

Giá bán: 33.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

4.Miễn phí VieON All ACCESS (K+) 03 tháng

5.Miễn phí 07 tháng gói giải trí cao cấp SMAX

6.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

7.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

8.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

9.Tặng loa tháp MX-T40

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 85 inch QA85QN85DBKXXV

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 85 inch QA85QN85DBKXXV 2024

 

-20%

Quà: 20.400.000đ

Giá bán: 99.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.The Freestyle Gen 2 + Pin sạc dự phòng + Túi đựng

3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

4.Miễn phí VieON All ACCESS 8K (K+) 6 tháng

5.Miễn phí 07 tháng gói giải trí cao cấp SMAX

6.Miễn phí 06 tháng gói TVOD

7.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

8.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

9.Miễn phí 03 tháng gói On SS Premium

10.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 55 inch QA55QN85DBKXXV

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 55 inch QA55QN85DBKXXV 2024

 

-16%

Quà: 5.990.000đ

Giá bán: 35.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Tặng loa thanh Samsung HW-Q600C/SV

3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

4.Miễn phí VieON All ACCESS 8K (K+) 6 tháng

5.Miễn phí 07 tháng gói giải trí cao cấp SMAX

6.Miễn phí 06 tháng gói TVOD

7.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

8.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

9.Miễn phí 03 tháng gói On SS Premium

10.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

So sánh sản phẩm

So sánh

Xem thêm 105 sản phẩm

Tivi Samsung là thương hiệu Tivi được thành lập năm 1938 tại Hàn Quốc, đến nay hãng đã trở thành thương hiệu tivi bán chạy số 1 trên thế giới.

TV Samsung được ưa chuộng bởi đặc trưng màu sắc tươi, sáng, sống động. Đặc biệt, hãng luôn không ngừng cải tiến để cho ra mắt các sản phẩm với nhiều công nghệ hiện đại, kiểu dáng bắt mắt và thiết kế thân thiện với môi trường.

 

I. Các dòng tivi Samsung

Tivi Samsung cung cấp nhiều lựa chọn về kích thước màn hình và kiểu dáng, từ tivi thông thường đến tivi màn hình cong và màn hình QLED. Điều này cho phép người dùng tìm thấy tivi phù hợp với không gian và nhu cầu sử dụng của mình.

Các kích thước phổ biến của tivi Samsung là 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch, 75 inch, 85 inch. Ngoài ra còn một số loại tivi có kích thước đặc biệt như 98 inch, 110 inch.

Tivi Samsung có kích thước 110 inch

Tivi MNA110MS1A là tivi cao cấp có kích thước 110 inch

TV Samsung chia ra làm 6 dòng tivi: tivi Crystal UHD, tivi Full HD, tivi QLED 4K, tivi Oled, tivi Neo Qled.

Dòng tivi HD/ Full HD của Samsung mang đến hình ảnh sắc nét với độ phân giải FHD (1920 x 1080 pixel). Đây là dòng TV phân khúc thấp nhất của hãng Samsung.

Dòng tivi này cung cấp hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và tính năng thông minh cơ bản, đáp ứng nhu cầu giải trí thông thường cho người dùng.

Tivi HD của samsung

Tivi T6500A thuộc dòng tivi Full HD của hãng Samsung

Tivi HD/Full HD của Samsung được trang bị công nghệ hình ảnh hỗ trợ HDR10+ (High Dynamic Range), công nghệ Ultra Clean View, công nghệ Contrast Enhancer.. để tái tạo độ tương phản, đem lại màu sắc chân thực hơn. Công nghệ Micro Dimming của Samsung cũng được tích hợp để cải thiện độ tương phản tốt và chi tiết hình ảnh trong từng cảnh.

Các dòng TV này sử dụng công nghệ màu PurColor với khả năng hiển thị lên tới 1 tỷ màu sắc tuy nhiên mức độ hiển thị sẽ không đẹp như các công nghệ Dynamic Crystal hay Quantum Dot..

Công nghệ Purcolor trên tivi Samsung

Hệ điều hành Tizen của Samsung cũng là một điểm cộng nổi bật trên dòng tivi Full HD, mang đến giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng, cho phép người dùng truy cập vào nhiều ứng dụng thông minh như Netflix, YouTube…và nhiều nền tảng giải trí trực tuyến khác nhau.

Dòng TV này của Samsung cũng được hỗ trợ âm thanh sống động và mạnh mẽ, với công nghệ âm thanh cao cấp như Dolby Digital Plus và DTS TruSurround.

Với thiết kế sang trọng và hiện đại, tivi HD/Full HD của Samsung thích hợp để đặt trong phòng khách, phòng ngủ hoặc các không gian của nhà nghỉ, khách sạn bình dân.

Đây là dòng tivi giá trung bình, độ phân giải 4K Ultra HD mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và các tính năng thông minh.

Bộ xử lý Crystal trên tivi Samsung

Với công nghệ hình ảnh Crystal UHD, dòng tivi Samsung này có khả năng hiển thị chi tiết tinh tế và độ nét cao. Màn hình Crystal UHD sử dụng công nghệ hình ảnh Dynamic Crystal Color để tái tạo màu sắc chính xác, đặc biệt là màu trắng tinh khiết. Với độ tương phản cao, tivi này có khả năng tái tạo hơn 1 tỷ màu sắc với các sắc thái khác nhau, mang lại hình ảnh sống động và rực rỡ hơn 64 lần so với các tivi UHD thông thường..

Đi kèm với công nghệ hình ảnh, tivi Crystal UHD của Samsung cũng có tính năng thông minh với hệ điều hành Tizen. Người dùng có thể truy cập vào nhiều ứng dụng thông minh như Netflix, YouTube…và các nền tảng giải trí trực tuyến khác. Hệ điều hành Tizen cung cấp giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng, cho phép điều khiển tivi và truy cập nội dung một cách thuận tiện.

Các tính năng thông minh khác trên tivi Crystal UHD bao gồm điều khiển giọng nói thông qua trợ lý ảo, kết nối không dây với các thiết bị di động, chia sẻ màn hình và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động.

Công nghệ HDR trên tivi Samsung

Ngoài ra, tivi Crystal UHD cũng hỗ trợ công nghệ HDR (High Dynamic Range), giúp tái tạo độ tương phản và màu sắc sắc nét hơn. Công nghệ âm thanh trên các model Crystal UHD cũng được tinh chỉnh để cung cấp âm thanh rõ ràng và sống động.

Các mẫu tivi Crystal của Samsung bao gồm tivi AU7700. AU7002, AU8000, AU8500, BU8000, CU8500, Bu8500... 

Đây là dòng tivi cao cấp của hãng Samsung. Công nghệ QLED của Samsung sử dụng lớp phủ gồm các hạt nhỏ được gọi là Quantum Dots để tạo ra hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và độ tương phản cao.

Tivi Samsung Qled Q80C

Các hạt chấm lượng tử này có kích thước khác nhau, mỗi một hạt có khả năng hiển thị màu sắc da dạng khác nhau. Điều này mang lại trải nghiệm cho bạn khi xem phim hay giải trí với màu sắc tươi sáng, độ chi tiết cao và độ tương phản đáng kinh ngạc.

TV QLED của Samsung có thể cung cấp độ sáng cao, khả năng tái tạo màu sắc chính xác và màu đen sâu, tạo nên hình ảnh sống động, chân thực. Độ phân giải của tivi này là 4K, nghĩa là trên màn hình sẽ có gần 4000 điểm ảnh bao gồm 3840 điểm ảnh ngang và 2160 điểm ảnh dọc.

Dòng TV QLED của Samsung cung cấp các tính năng thông minh, tiện ích đa phương tiện và công nghệ tiên tiến khác như HDR (Dải động cao), nâng cấp AI, Bộ xử lý chấm lượng tử và công nghệ âm thanh vòm cao cấp.

Tivi Samsung Qled rất đa dạng

Hãng Samsung đã có những bước phát triển vượt bậc trong công nghệ sản xuất tivi QLED của mình và trở thành nhà cung cấp nhiều dòng sản phẩm tivi QLED nhất trên thị trường.

Các mẫu tivi Qled phổ biến bao gồm: Q60B, Q70B, Q80B, Q70C, Q80C...

Một trong số những dòng tivi QLED nổi bật không thể không kể đến đó là dòng TV phong cách sống.

TV phong cách sống là dòng tivi được thiết kế đặc biệt, tối ưu hóa không gian sống và dễ dàng tích hợp vào nội thất. Dòng này bao gồm các loại tivi: The Frame, The Serif và The Sero.

 • TV The Sero:

Tivi Samsung the Sero

The Sero là dòng TV độc đáo có thể xoay ngang dọc, cho phép chuyển đổi giữa chế độ xem ngang và chế độ xem dọc. Điều này cho phép người dùng tận hưởng nội dung từ điện thoại di động, video âm nhạc và nội dung xã hội trên màn hình lớn theo chiều dọc.

TV The Sero cũng đi kèm với các âm thanh mạnh mẽ và tính năng thông minh, giúp mang đến trải nghiệm giải trí đa phương tiện đa chiều.

 • TV The Serif

Tivi Samsung the Serif

The Serif là dòng tivi được thiết kế bởi các nhà thiết kế nổi tiếng là Ronan và Erwan Bouroullec. Với thiết kế gọn gàng theo hình chữ cái "I" nguyên mẫu ở phía sau, The Serif mang đến một cái nhìn độc đáo và thẩm mỹ.

Ngoài ra, nó còn chú trọng đến chất lượng hình ảnh và âm thanh với công nghệ tiên tiến cùng nhiều tính năng thông minh.

TV The Serif có thể trở thành một món đồ trang trí độc đáo trong không gian sống của bạn.

 • TV The Frame

The Frame là dòng tivi được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Khi tắt, TV The Frame trở thành một bức tranh hoặc một tác phẩm nghệ thuật treo tường.

Tivi Samsung the Frame

Hãng Samsung đã trang bị nhiều loại khung tranh tùy chỉnh cho mẫu tivi này đồng thời cung cấp thêm chế độ nghệ thuật, cho phép người dùng tự do lựa chọn hiển thị các tác phẩm nghệ thuật yêu thích của mình trên màn hình.

Bên cạnh đó, The Frame cũng đem lại chất lượng hình ảnh và âm thanh tuyệt vời cùng nhiều tính năng thông minh và khả năng kết nối đa phương tiện.

Tivi Samsung Neo Qled

Tivi Neo QLED là một dòng tivi mới của Samsung sử dụng công nghệ đèn mini LED và các chấm lượng tử Quantum Dot để tối ưu hóa trải nghiệm hình ảnh cho người dùng. Dòng tivi này kết hợp các ưu điểm của tivi mini LED thông thường và màu sắc chính xác từ công nghệ Quantum Dot, mang lại hình ảnh đẹp và chất lượng cao.

Công nghệ đèn mini LED trên tivi Samsung Neo QLED giúp cải thiện màu đen và độ tương phản, tối ưu hóa quản lý đèn nền, giúp hình ảnh hiển thị tốt hơn so với tivi QLED thông thường. Với số lượng đèn LED nhiều hơn, tivi Neo QLED trả lại sự phân chia ánh sáng chính xác và độ sáng đồng đều trên màn hình.

Thiết kế của tivi Neo QLED cũng được đánh giá là sang trọng, hiện đại và đẳng cấp với phần viền mỏng, giúp tivi trở thành một điểm nhấn tuyệt vời trong không gian sống.

Độ phân giải trên tivi

Tivi Neo QLED được chia thành hai dòng tùy chọn phân giải là 4K và 8K. Tivi Neo QLED 4K mang đến hình ảnh sắc nét với độ phân giải cao, trong khi tivi Neo QLED 8K đạt đến chất lượng hình ảnh vượt trội so với độ phân giải siêu cao.

Các mẫu tivi neo Qled này cũng trang bị hệ thống âm thanh vòm sống động cùng các tính năng thông minh và kết nối đa phương tiện như các mẫu tivi Qled khác.

Các dòng tivi Neo QLed đang bán tại Samnec bao gồm: Tivi Samsung QN85, QN90, QN95, QN800, QN850…

Tivi Oled (Organic Light-Emiting Diode) là loại tivi không sử dụng bóng đèn Led mà sử dụng lớp màng hữu cơ với các điểm ảnh có khả năng tự phát sáng cũng như thay đổi màu sắc khi có dòng điện chạy qua.

Tivi Samsung Oled

Các điểm ảnh của tivi Oled sẽ nhỏ hơn so với các dòng tivi sử dụng đèn Led do đó đem lại sự biến chuyển màu sắc chi tiết, chính xác và chân thực nhất.

Đây là công nghệ màn hình tiên tiến được hãng Samsung ứng dụng nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường đi kèm nâng cao trái nghiệm người dùng tối ưu.

Cấu tạo màn hình tivi Oled

Tivi Samsung OLED có một số ưu điểm nổi bật, bao gồm:

 • Độ tương phản vượt trội: OLED có khả năng tắt hoàn toàn các điểm ảnh màu đen khi không cần phát sáng, tạo ra mức độ tương phản vô cùng cao giữa màu đen và màu sáng.
 • Màu sắc chính xác: Công nghệ OLED tái tạo màu sắc chính xác hơn, giúp hình ảnh trông tự nhiên và sống động hơn.
 • Góc nhìn rộng: Tivi OLED có khả năng hiển thị hình ảnh rõ ràng và sắc nét từ nhiều góc nhìn khác nhau, không bị mờ hoặc mất màu khi nhìn từ bên cạnh.
 • Độ lớn và thiết kế tinh tế: OLED cho phép tivi có thiết kế nhỏ gọn và nhẹ hơn so với các công nghệ màn hình truyền thống, tạo nên vẻ ngoài tinh tế và hiện đại.

Nhược điểm của dòng tivi này là giá thành cao và do các vật liệu tạo thành tivi có nguồn gốc hữu cơ nên độ bền màn hình thấp, dễ bị lưu ảnh, đặc biệt nếu sử dụng trong điều kiện ẩm ướt.

Các dòng tivi Oled đang bán tại Samnec bao gồm tivi Samsung S95B, S95C…

II. Những công nghệ hình ảnh nổi bật trên tivi Samsung

Với nhiều công nghệ hình ảnh tiên tiến, Smart TV Samsung mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và độ tương phản cao. Dưới đây là một số công nghệ hình ảnh nổi bật trên tivi Samsung:

Công nghệ 4K Ultra HD: Tivi Samsung hỗ trợ độ phân giải 4K Ultra HD, mang đến hình ảnh siêu nét và chi tiết. Điều này cho phép bạn tận hưởng những chi tiết tinh tế và độ nét cao của hình ảnh, đưa bạn vào trải nghiệm xem phim sống động và chân thực.

Công nghệ AI HDR trên tivi Samsung

Công nghệ AI HDR (High Dynamic Range): Công nghệ HDR giúp TV Samsung tăng cường độ tương phản và khả năng tái tạo màu sắc, mang đến hình ảnh có phong phú, chi tiết và màu sắc rõ nét hơn. Công nghệ này tạo ra sự sống động, chân thực cho các cảnh quay tối và sáng, mang lại trải nghiệm xem phim tuyệt vời.

Các mẫu tivi hiện đại còn kết hợp được AI vào công nghệ HDR để giúp quá trình phân tích và nâng cấp hình ảnh trên tivi được nhanh chóng, chính xác.

Công nghệ UHD Dimming trên tivi Samsung

Công nghệ UHD Dimming: Công nghệ UHD Dimming trên tivi Samsung giúp phân tích và điều chỉnh độ tương phản, độ sáng và độ tối theo từng khu vực nhỏ trên màn hình. Điều này giúp tăng cường độ tương phản và chi tiết hình ảnh, phục hồi hình ảnh sắc nét và chân thực hơn.

Công nghệ Motion Xcelerator trên tivi Samsung

Công nghệ tăng cường chuyển động Motion Xcelerator Turbo Pro: Những mẫu TV Samsung được trang bị công nghệ này có khả năng xử lý chuyển động mượt mà hơn so với chất lượng nguồn. Điều này giúp giảm hiện tượng mờ ảo trong các cảnh chuyển động nhanh, mang lại trải nghiệm xem phim mượt mà và chân thực cho người sử dụng.

Với rất nhiều công nghệ hiện đại như vậy, hình ảnh trên tivi Samsung sẽ được cải thiện và có chất lượng tốt, đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho người xem.

III. Những công nghệ âm thanh nổi bật trên tivi Samsung

Bên cạnh công nghệ hình ảnh, công nghệ âm thanh cũng được hãng đầu tư cho các dòng tivi 4K Samsung. Dưới đây là một số công nghệ âm thanh đáng chú ý:

Công nghệ Dolby Digital Plus: Tivi Samsung hỗ trợ công nghệ âm thanh Dolby Digital Plus, cho phép tái tạo âm thanh vòm sống động và chất lượng cao. Điều này mang lại trải nghiệm âm thanh chi tiết và mở rộng, giúp người dùng tận hưởng âm thanh chất lượng phim ảnh ngay tại nhà.

Công nghệ âm thanh vòm trên tivi Samsung

Âm thanh theo dõi đối tượng (OTS): Công nghệ OTS trên một số dòng tivi Samsung sử dụng loa được đặt vị trí chiến lược trên màn hình để tạo ra âm thanh vòm chính xác. Điều này tạo ra một trải nghiệm âm thanh tương tự như trong rạp chiếu phim, cho phép người dùng nghe âm thanh di chuyển chính xác theo vị trí hình ảnh trên màn hình.

Công nghệ Adaptive Sound: Công nghệ này giúp điều chỉnh âm thanh tự động dựa trên nội dung đang được phát. Khi người dùng chuyển đổi giữa các chương trình, phim hoặc âm nhạc, tivi sẽ tinh chỉnh âm thanh để đảm bảo âm lượng, độ rõ nét và mức độ phong phú phù hợp với đúng nội dung vừa thay đổi.

Công nghệ Q-symphony đồng bộ loa thanh với loa tivi Samsung

Công nghệ Q-Symphony: Công nghệ này giúp kết nối loa trên tivi Samsung với hệ thống loa thanh bên ngoài, tạo hiệu ứng âm thanh vòm ảo, mở rộng âm thanh ra xung quanh. Điều này sẽ mang lại trải nghiệm âm thanh to hơn, rộng hơn và chân thực hơn, tạo cảm giác như đang nghe từ nhiều hướng.

Những công nghệ này giúp trả lại âm thanh chất lượng cao, sống động trên tivi Samsung, từ đó cải thiện trải nghiệm âm thanh cho người dùng.

IV. Hệ điều hành và những tính năng thông mình trên tivi Samsung

Mục tiêu hãng Samsung hướng đến là các sản phẩm hòa nhập với cuộc sống con người, đáp ứng tối ưu mọi tiện ích cho khách hàng. Đây cũng là lý do tivi có rất nhiều ứng dụng tiên tiến, hiện đại.

Ứng dụng SmartThing trên điện thoại samsung

Ứng dụng đầu tiên phải kể đến là SmartThings, ứng dụng này ra đời giúp kết nối tivi với mọi thiết bị thông minh trong nhà thật hiệu quả.

Bạn cũng có thể dễ dàng chia sẻ hình ảnh từ điện thoại lên tivi qua Tap View hoặc gọi điện cho người thân nhờ ứng dụng Google Duo được tích hợp sẵn.

Chế độ tap View trên tivi Samsung

Tivi Samsung còn rất đặc biệt khi có khả năng hòa mình vào không gian trong phòng, một phần nhờ thiết kế thanh mảnh, tối giản và một phần là nhờ chế độ Ambient giả lập hình nền trên tivi theo bối cảnh xung quanh.

Smart Tivi Samsung còn sở hữu hệ điều hành TizenOS riêng biệt, đơn giản, dễ sử dụng và thân thiện. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và truy cập các ứng dụng, nội dung giải trí trực tuyến mà mình ưa thích, thậm chí có thể điều chỉnh giao diện một cách thuận tiện..

Hệ điều hành TiZenOs trên tivi Samsung

Với đội ngũ chuyên gia thiết kế, sáng tạo không ngừng nghỉ để áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất vào sản phẩm của mình, hãng Samsung đã tạo ra những sản phẩm tivi chất lượng cao, đa dạng về kiểu dáng và giá thành, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Nếu bạn đang muốn lựa chọn một mẫu tivi cho gia đình mình, đưa bỏ qua lựa chọn tivi Samsung. Hãy đến ngay cơ sở Điện Máy Samnec để mua tivi Samsung với mức giá ưu đãi nhất nhé!

Xem thêm

© copyright 2019. Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec, Công Ty Cổ Phần Thành Viên Samnec 1. ĐKKD số: 0203004083 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp ngày: 28/07/2004

Trụ sở chính: Số 4 Hồ Sen - phường Trại Cau - quận Lê Chân - TP.Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3611.960. Email: info@samnec.com.vn. Người đại diện: Đặng Minh Sơn

Website Samnec đăng ký bộ công thương
Tìm kiếm
Loading