Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • T.Góp 0%

  Sản phẩm độc quyền

  Smart Tivi Samsung UHD 4K 43 inch UA43AU7002KXXV

  Samsung 4K 43 inch 43AU7002 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -21%

  Quà: 1.940.000đ

  Giá bán: 8.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  5.13 tháng xem TV360

  6.01 tháng xem SVOD Premium

  7.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Sản phẩm độc quyền

  Smart Tivi Samsung Crystal 4K 43 inch UA43AU7700KXXV

  Samsung 4K 43 inch 43AU7700

  loading50"loading55"loading65"loading75"

  -21%

  Quà: 2.110.000đ

  Giá bán: 9.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Free 1 tháng SVOD Premium

  5.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Android Tivi Xiaomi UHD 4K 55 inch L55M6-6ARG

  Android Tivi Xiaomi 4K 55 inch L55M6-6ARG 2022

   

  Quà: 260.000đ

  Giá bán: 8.230.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65AU8000KXXV

  Samsung 4K 65 inch 65AU8000 2021

  loading43"loading50"loading55"loading70"loading75"loading85"

  -22%

  Quà: 3.830.000đ

  Giá bán: 16.700.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Free 1 tháng SVOD Premium

  5.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Sản phẩm độc quyền

  Smart Tivi Samsung Crystal 4K 55 inch UA55AU7700KXXV

  Samsung 4K 55 inch 55AU7700

  loading43"loading50"loading65"loading75"

  -23%

  Quà: 3.100.000đ

  Giá bán: 13.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Free 1 tháng SVOD Premium

  5.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Sản phẩm độc quyền

  Smart Tivi Samsung Crystal 4K 65 inch UA65AU7700KXXV

  Samsung 4K 65 inch 65AU7700

  loading43"loading50"loading55"loading75"

  -23%

  Quà: 3.790.000đ

  Giá bán: 16.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Free 1 tháng SVOD Premium

  5.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 43 inch KD-43X75K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 43 inch 43X75K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -47%

  Quà: 8.000.000đ

  Giá bán: 16.800.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 55 inch UA55AU8000KXXV

  Samsung 4K 55 inch 55AU8000 2021

  loading43"loading50"loading65"loading70"loading75"loading85"

  -22%

  Quà: 3.040.000đ

  Giá bán: 13.800.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Free 1 tháng SVOD Premium

  5.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Sản phẩm độc quyền

  Smart Tivi Samsung UHD 4K 55 inch UA55AU7002KXXV

  Samsung 4K 55 inch 55AU7002 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -25%

  Quà: 3.210.000đ

  Giá bán: 12.800.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  5.13 tháng xem TV360

  6.06 tháng xem SVOD Premium

  7.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Sản phẩm độc quyền

  Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X81DK

  Google Tivi Sony 4K 43 inch 43X81DK 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -38%

  Quà: 7.200.000đ

  Giá bán: 18.500.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q70BAKXXV

  Samsung QLED 4K 55 inch 55Q70B 2022

  loading55"loading65"loading75"loading85"

  -19%

  Quà: 4.010.000đ

  Giá bán: 20.100.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng SPORT và 01 tháng MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  8.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch XR-65X90K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch 65X90K 2022

  loading55"loading65"loading75"loading85"

  -39%

  Quà: 15.310.000đ

  Giá bán: 38.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  175 Tivi

Load more

Close menu
Loading