Samnec Điện Máy

Samnec Online 0

Samnec Điện Máy

Samnec / Sản phẩm Tivi
Banner
 •  Độc quyền
 •  Giảm mạnh
 •  Trả góp

171 sản phẩm

 • Giá tăng
 • Giá giảm
 • Bán chạy

T.Góp 0%Bán chạy

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 55 inch UA55AU7700KXXVPrice

Độc quyền Smart Tivi Samsung Crystal 4K 55 inch UA55AU7700KXXV

 

-24%

Quà: 2.880.000đ

Giá bán: 11.900.000đ

1.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

2.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

3.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

4.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

5.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi Samsung UHD 4K 55 inch UA55AU7002KXXV

Độc quyền Smart Tivi Samsung UHD 4K 55 inch UA55AU7002KXXV

loading43"loading50"loading55"loading65"

-19%

Quà: 2.050.000đ

Giá bán: 10.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

4.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

5.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

6.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%Bán chạy

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 65 inch UA65AU7700KXXVPrice

Độc quyền Smart Tivi Samsung Crystal 4K 65 inch UA65AU7700KXXV

loading43"loading50"loading55"loading75"

-27%

Quà: 4.100.000đ

Giá bán: 14.900.000đ

1.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

2.Hỗ trợ 50K xăng xe

3.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

4.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

5.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

6.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi Samsung Crystal 4K 50 inch UA50AU7700KXXV

Độc quyền Smart Tivi Samsung Crystal 4K 50 inch UA50AU7700KXXV

loading43"loading55"loading65"loading75"

-22%

Quà: 2.490.000đ

Giá bán: 10.900.000đ

1.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

2.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

3.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

4.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

5.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

6.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi 4K 75 inch Sony KD-75X77L

Google Tivi 4K 75 inch Sony KD-75X77L 2023

 

-23%

Quà: 8.020.000đ

Giá bán: 34.500.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng

3.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

4.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

5.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

6.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

7.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

8.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi OLED 4K 55 inch Sony K-55XR80

Google Tivi OLED 4K 55 inch Sony K-55XR80 2024

loading65"

-14%

Quà: 7.810.000đ

Giá bán: 52.700.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng

3.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

4.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

5.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

6.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

7.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

8.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi OLED 4K 65 inch Sony K-65XR80

Google Tivi OLED 4K 65 inch Sony K-65XR80 2024

loading55"

-10%

Quà: 8.010.000đ

Giá bán: 72.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Tặng thêm 1 năm bảo hành chính hãng

3.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

4.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

5.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

6.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

7.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

8.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi Sony 4K 65 inch K-65S30

Google Tivi Sony 4K 65 inch K-65S30

 

-21%

Quà: 5.850.000đ

Giá bán: 26.600.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

3.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

4.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

5.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

6.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

7.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi Sony 4K 75 inch K-75S30

Google Tivi Sony 4K 75 inch K-75S30 2024

 

-23%

Quà: 9.210.000đ

Giá bán: 39.100.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

3.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

4.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

5.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

6.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

7.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi Sony 4K 85 inch K-85S30

Google Tivi Sony 4K 85 inch K-85S30 2024

 

-25%

Quà: 14.470.000đ

Giá bán: 55.800.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

3.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

4.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

5.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

6.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

7.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi Mini LED Sony 4K K-65XR70

Google Tivi Mini LED Sony 4K K-65XR70 2024

 

-19%

Quà: 12.140.000đ

Giá bán: 63.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

3.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

4.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

5.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

6.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

7.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi Mini LED Sony 4K K-75XR70

Google Tivi Mini LED Sony 4K K-75XR70 2024

 

-15%

Quà: 11.270.000đ

Giá bán: 75.000.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

3.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

4.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

5.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

6.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

7.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi Sony 4K 55 inch K-55S30

Google Tivi Sony 4K 55 inch K-55S30 2024

 

-21%

Quà: 4.710.000đ

Giá bán: 21.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

3.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

4.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

5.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

6.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

7.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi Sony 4K 43 inch K-43S30

Google Tivi Sony 4K 43 inch K-43S30 2024

loading50"

-17%

Quà: 3.050.000đ

Giá bán: 17.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

3.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

4.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

5.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

6.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

7.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

Google Tivi Sony 4K 50 inch K-50S30

Google Tivi Sony 4K 50 inch K-50S30 2024

 

-14%

Quà: 2.580.000đ

Giá bán: 17.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Miễn phí gói VTV Cab ON Premium 1 tháng và gói VTV Cab ON Basic 12 tháng

3.Miễn phí gói VieON VIP & 3K+ channels 6 tháng

4.Miễn phí gói K+ Life HD Gắn kết 12 tháng

5.Miễn phí gói quà tặng FPT Play SMAX 01 tháng

6.Miễn phí gói quà tặng Clip TV Family Standard 12 tháng

7.Miễn phí gói quà tặng TV 360 (Viettel) -TV360 Super VIP Sony 01 tháng

So sánh sản phẩm

So sánh

T.Góp 0%

Smart Tivi UHD 4K 43 Inch Samsung UA43DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 43 Inch Samsung UA43DU8000KXXV 2024

loading50"loading55"loading65"loading75"

-11%

Quà: 1.290.000đ

Giá bán: 11.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

4.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

7.Miễn phí 03 tháng gói On SS Premium

So sánh sản phẩm

So sánh

Xem thêm 159 sản phẩm

Sau gần 100 năm kể từ khi chiếc tivi đầu tiên ra đời (1925), cuộc sống của chúng ta đã gắn liền với thiết bị điện tử thân thuộc này.

Các dòng tivi theo sự phát triển của khoa học công nghệ cũng ngày càng được nâng cấp lên: Từ tivi thường lên tivi thông minh, từ tivi dùng điều khiển bấm tay lên tivi điều khiển qua giọng nói, từ tivi HD lên tivi 8K…Nhờ đó, tivi có thể đem lại cho chúng ta những trải nghiệm xem phim, nghe nhạc chất lượng hơn.

Giờ đây, chúng ta có thể khám phá và tận hưởng nhiều điều mới lạ trên khắp thế giới một cách đầy chân thực, sống động thông qua chiếc tivi của mình.

Cùng SAMNEC tìm hiểu thêm về tivi qua bài viết dưới đây nhé!

 

I. Những thông số cơ bản của tivi

Nhắc đến tivi, người ta thường nghĩ ngay đến các thông số sau:

 • Loại tivi: Smart Tivi, Android Tivi, Internet Tivi, Oled Tivi, Qled Tivi, Tivi dòng thường, Google Tivi, Tivi Qned
 • Độ lớn / Kích cỡ màn hình: Từ 27 inch đến 110 inch.
 • Độ phân giải: HD, Full HD, Ultra HD (2K), 4K, 8K.
 • Các tiện ích đi kèm:

- Xem phim Online trên tivi.

- Xem phim, nghe nhạc từ USB.

- Kết nối được bằng điện thoại.

- Tìm kiếm giọng nói Tiếng Việt.

- Dùng được chuột, bàn phím.

- Chơi game trên tivi.

II. Phân loại các tivi hiện nay theo cấu tạo màn hình

Tivi Led là tên gọi chung để chỉ các tivi màn hình phẳng, sử dụng bóng đèn Led để chiếu sáng và hiển thị hình ảnh dựa trên tấm nền màu trắng.

Ngày nay hầu như tất cả các dòng tivi đều là tivi Led do đặc trưng thiết kế đẹp, độ bền cao, tiết kiệm điện hơn so với dòng tivi sử dụng bóng đèn có màn hình lồi trước đây.

Tivi màn hình Led

Tivi Led có thiết kế mỏng, đẹp, phù hợp mọi không gian

Sự thay đổi về kích cỡ đèn Led hay cách bố trí đèn Led sẽ chia tivi thành các dòng khác nhau. Tivi có kích thước đèn Led càng nhỏ hoặc số lượng đèn Led càng nhiều thì giá thành sẽ càng cao.

Tivi Full Array Led được đánh giá là có chất lượng hình ảnh đẹp nhất trên thị trường. Với tivi này, hệ thống đèn led sẽ được sắp xếp ngay sau màn hình với nhiệm vụ cung cấp ánh sáng cho toàn bộ khung hình.

Tính năng Local Dimming (tính năng quản lý đèn nền) đi kèm cùng dòng tivi này cho phép các đèn Led có khả năng tắt mở theo từng vùng khác nhau. Ví dụ, trong một khung hình, đèn vẫn được bật bình thường trong các cảnh sáng nhưng trong các cảnh tối thì độ tương phản sẽ được xử lý bằng cách làm mờ hay tắt các đèn đi. Điều này giúp cho màu sắc, đặc biệt là màu đen trên tivi được hiển thị trung thực và có chiều sâu hơn.

Tivi Full Array Led

Tivi Sony X90L thuộc dòng Full Array Led

Nhược điểm của dòng tivi này là giá bán khá cao và không đạt được độ mỏng lý tưởng do sở hữu nhiều đèn Led.

Các dòng tivi Full Array Led đang bán tại Samnec bao gồm tivi Sony X85L, X90, X95.

Được trang bị ít đèn Led hơn so với tivi Full Array led, tuy nhiên, tivi Direct Led vẫn được coi là dòng tivi Led nền trực tiếp với nhiều đèn được bố trí khắp màn hình.

Tính năng đi kèm cùng dòng tivi này là Frame Dimming. Cụ thể là khi có các cảnh tối trên màn hình, thay vì bật tắt từng vị trí đèn Led như Local Dimming thì tivi Direct Led sẽ làm tối toàn bộ khung hình nên hình ảnh hiển thị không được sâu.

tivi Direct led

Tivi Sony X80L thuộc dòng tivi Direct Led

Bù lại, dòng tivi này vẫn thể hiện được nhiều tông độ màu sắc, đảm bảo trải nghiệm cho khách hàng với mức giá mềm mại hơn so với tivi Full Aray Led nên cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Các dòng tivi Direct Led đang bán tại Samnec bao gồm tivi Sony X75, X80, X85K

Để cải thiện các điểm ảnh cũng như độ chính xác trong màu sắc hiển thị của tivi, các hãng đã đưa ra dòng tivi Mini Led với đặc trưng là các đèn Led được thiết kế nhỏ hơn nhiều lần so với đèn Led trên tivi thông thường.

Riêng hãng Samsung đã công bố, tivi Mini Led của hãng có kích thước đèn Led bé chỉ bằng 1/40 so với tivi Led thông thường, điều này đảm bảo cho tính năng quản lý đèn nền Local Dimming ( quản lý ánh sáng theo từng vùng) trên tivi hoạt động hiệu quả nhất.

Tivi mini Led

Tivi Mini Led có hình ảnh với chiều sâu ấn tượng

Điểm nổi bật của tivi Mini Led là độ sáng tốt hơn, độ tương phản cao hơn trong khi thiết kế lại đẹp mắt cùng độ mỏng tối ưu.

Giá của các dòng tivi Mini Led khá cao so với mặt bằng chung để phù hợp với chất lượng hình ảnh mà nó đem lại.

Các dòng tivi Mini Led đang bán tại Samnec bao gồm tivi Sony X95K, X95L

Đây là công nghệ đèn nền hiện đại nhất hiện nay. Các bóng đèn Micro Led sẽ có kích thước nhỏ hơn nhiều so với tivi Mini Led.

Khác với các loại đèn Led nền khác, chỉ có tác dụng phát ra ánh sáng, còn màu sắc hiển thị cần đi qua bộ lọc thì Micro Led còn làm được nhiều điều hơn.

Các Micro Led được thiết kế có bề mặt phẳng nên được tận dụng làm thành Filter với ba màu RGB (đỏ, xanh lá, xanh dương) giúp hình ảnh trên tivi có thể thay đổi màu sắc theo từng pixel. Với thiết kế này, ánh sáng sẽ không cần đi qua tấm lọc, giúp tivi có độ sáng tốt hơn, tiết kiệm điện hơn và mỏng hơn tivi Mini Led.

Tivi Micro Led

Tivi Samsung MNA110MS là tivi Micro Led hiện đại nhất hiện nay

Đặc biệt tivi Micro Led có khả năng tạo màu đen sâu, màu sắc đẹp, góc nhìn rộng , độ mỏng tối ưu giống như tivi Oled nhưng lại khắc phục nhược điểm lưu ảnh và chi phí rẻ hơn tivi Oled.

Mặc dù so với các dòng tivi Led khác, giá thành của tivi Micro Led khá cao nhưng độ phân giải đạt được chỉ là 4K trong khi kích thước lại lớn nên độ nét chưa thực sự thỏa mãn được người xem.

Tivi Micro Led phù hợp để xây dựng thành một màn hình lớn trong các trung tâm hay hội trường hoặc để phù hợp hơn với tương lai, khi gia đình có không gian sống mới, phòng rộng hơn thì chỉ cần mua thêm tivi ghép vào là được.

Tivi Micro Led đắt nhất hiện nay là mẫu tivi Samsung Micro MNA110MS1A với kích thước lên tới 110 inch.

Tivi Qled là tivi mà màn hình được phát triển thông qua sự kết hợp giữa công nghệ đèn Led và chất liệu kim loại chấm lượng tử Quantum Dot. Tấm nền của tivi sẽ sử dụng màu xanh (Blue) thay vì màu trắng như tivi Led thông thường để tạo độ tinh khiết trong màu sắc hiển thị.

Lớp Quantum Dot này gồm nhiều hạt siêu nhỏ có kích thước từ 2 đến 10 nanomet, đặc trưng của lớp hạt này là chúng có thể hiển thị được nhiều màu sắc khác nhau tùy vào kích thước chấm.

Tivi Qled

Tivi Qled có màu sắc rực rỡ nhờ lớp chấm lượng tử

Hình ảnh được thể hiện thông qua lớp chấm lượng tử sẽ có dải màu rộng hơn, rực rỡ, tươi sáng hơn cũng như chi tiết hơn so với màn hình Led thông thường. Bên cạnh đó, cùng tiêu thụ lượng điện năng như nhau nhưng tivi Qled sẽ cho hình ảnh với các cấp độ màu sắc sáng hơn gần gấp đôi.

Độ bền của tivi Qled cũng được đánh giá khá cao tuy nhiên nhược điểm là khả năng hiển thị màu đen chưa sâu.

Các dòng tivi QLed đang bán tại Samnec bao gồm: Tivi Samsung Q60, Q70, Q80.

Tivi Neo Qled là tivi sử dụng các đèn mini Led kết hợp cùng các chấm lượng tử Quantum Dot để tối ưu trải nghiệm hình ảnh cho khách hàng.

Tivi Neo Qled sẽ sở hữu các ưu điểm của dòng tivi mini Led thông thường đồng thời tận dụng được màu sắc do lớp màng Quantum Dot mang lại.

Tivi Neo Qled

Tivi Neo Qled đem lại trải nghiệm hình ảnh tốt hơn tivi Qled

Màu đen cũng như độ tương phản trên tivi Neo Qled sẽ hiển thị được tốt hơn tivi Qled do sở hữu kích thước đèn mini giúp tính năng quản lý đèn nền hiệu quả hơn. Thiết kế của tivi Neo Qled cũng được đánh giá là sang trọng, hiện đại và đẳng cấp với phần viền mỏng.

Các dòng tivi Neo QLed đang bán tại Samnec bao gồm: Tivi Samsung QN85, QN90, QN95, QN800, QN850…

Tivi Oled (Organic Light-Emiting Diode) là loại tivi không sử dụng bóng đèn Led mà sử dụng lớp màng hữu cơ với các điểm ảnh có khả năng tự phát sáng cũng như thay đổi màu sắc khi có dòng điện chạy qua.

Các điểm ảnh của tivi Oled sẽ nhỏ hơn so với các dòng tivi sử dụng đèn Led do đó đem lại sự biến chuyển màu sắc chi tiết, chính xác và chân thực nhất.

Đây là công nghệ màn hình tiên tiến được các hãng ứng dụng nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường đi kèm nâng cao trái nghiệm người dùng tối ưu. Ưu điểm vượt trội của tivi Oled là khả năng tạo màu đen sâu thẳm giúp tivi có độ tương phản tốt hơn cũng như khả năng hiển thị các màu sắc một cách rõ ràng.

Tivi Oled

Tivi Oled là dòng tivi Organic với độ tương phản tuyệt đối

Bên cạnh đó, tivi không sử dụng đèn Led nên sẽ tiết kiệm điện và có thiết kế mỏng mang lại vẻ ngoài thanh thoát, sang trọng cho không gian.

Nhược điểm của dòng tivi này là giá thành cao và do các vật liệu tạo thành tivi có nguồn gốc hữu cơ nên độ bền màn hình thấp, dễ bị lưu ảnh, đặc biệt nếu sử dụng trong điều kiện ẩm ướt.

Các dòng tivi Oled đang bán tại Samnec bao gồm tivi Sony A80L, A85, A87, A89, tivi Samsung S95

Tivi QD-Oled lại là sự kết hợp khác giữa những ưu điểm của tivi Oled cùng màu sắc và độ sáng của vật liệu kim loại chấm lượng tử Quantum Dot.

Đặc trưng của tivi QD-Oled chính là sự hiển thị màu đen sâu thẳm cùng sự đa dạng sắc màu nhờ các chấm lượng tử đem lại, cho người xem những hình ảnh gần với thực tế nhất.

Tivi QD-Oled được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và tiến tiến nhất để đáp ứng như cầu của khách hàng cao cấp. Công nghệ này đang được hãng Samsung đầu tư mạnh mẽ.

Tivi QD-Oled

Tivi Qd-Oled là một trong những dòng tivi cao cấp nhất hiện nay

Cũng theo như hãng Samsung công bố, tivi QD-Oled sẽ khắc phục nhược điểm bị lưu ảnh của tivi Oled thông thường, cho màu sắc sáng, chuẩn xác, góc nhìn rộng, đặc biệt giảm tỷ lệ ánh sáng xanh có hại cho mắt xem đến 40-50% so với màn hình thông thường.

Nhược điểm của tivi QD-Oled chính là giá thành còn cao và dễ bị ảnh hưởng nếu đặt dưới ánh nắng mặt trời ( Tia UV).

Các dòng tivi QD-OLed đang bán tại Samnec gồm tivi Sony A95, tivi Samsung S95

III. Phân loại các tivi hiện nay theo tính năng

Tivi thông thường là nhắc đến các loại tivi đáp ứng nhu cầu nghe, nhìn cơ bản của người dùng. Tivi này hiện tại thường chỉ sản xuất với kích thước nhỏ để tại các cửa hàng tạo hóa, đại lý, làm màn hình máy camera….

Tivi thông thường có mức giá thấp, dễ mua.

Đây là dòng tivi phổ biến hiện nay với khả năng kết nối mạng cũng như chia sẻ dữ liệu, đáp ứng nhu cầu làm việc tại nhà thông qua wifi.

Mỗi hãng tivi đều phát triển 1 hệ điều hành riêng trên các dòng tivi của mình để cung cấp cho khách hàng kho ứng dụng giải trí như xem phim, nghe nhạc, chơi game…đa dạng nhất.

Smart tivi, tivi thông minh

Ngoài việc kết nối dữ liệu, nhiều tivi thông minh còn hỗ trợ camera để người dùng có thể điều khiển tivi qua cử chỉ, gọi video call hay xem hình ảnh mình khi tập thể dục đã chuẩn chưa…

Smart tivi có đa dạng mức giá với các kích thước khác nhau để phục vụ nhu cầu người xem.

IV. Phân loại các tivi hiện nay theo độ phân giải

Bạn cũng có thể dễ dàng phân loại tivi thông qua độ phân giải. Độ phân giải sẽ cho chúng ta biết số lượng các điểm ảnh (pixel) có trên màn hình là bao nhiêu.

Độ phân giải của tivi

Độ phân giải thể hiện số điểm ảnh trên tivi 

Độ phân giải càng cao thì số điểm ảnh càng nhiều, hình ảnh trên tivi càng rõ ràng, sắc nét. Do đó nó thường tỷ lệ thuận với giá tiền.

Công thức tính độ phân giải trên tivi là : Số Pixel chiều ngang màn hình x số pixel chiều dọc màn hình.

Do công thức với số liệu quá dài nên để ngắn gọn lại người ta thường đưa ra đơn vị K (Viết tắt của Kilo, tương đương 1000). Đơn vị K sẽ biểu thị độ phân giải theo chiều ngang màn hình của các loại tivi một cách tương đối nhất.

Độ phân giải trên tivi là căn cứ hỗ trợ bạn đưa ra quyết định nên mua tivi kích cỡ bao nhiêu để có trải nghiệm xem tốt nhất mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Ngày nay, các tivi thường có tiêu chuẩn thấp nhất là Full HD. Các tivi này đáp ứng được nhu cầu giải trí cơ bản như xem phim, nghe nhạc trên các chương trình truyền hình cho người dùng.

Tivi Full HD còn gọi là FHD, đây là dòng tivi có độ phân giải 1920 x 1080 pixel, tương ứng tivi có 1920 điểm ảnh chiều ngang và 1080 điểm ảnh chiều dọc màn hình.

Tivi Casper Full HD

Tivi Casper Veron 43 inch FX5200 là dòng tivi Full HD

Tivi Full HD còn được gọi là tivi 2K, nghĩa là tivi có độ phân giải ngang xấp xỉ 2000 pixel.

Trên tivi FHD có đầy đủ các cổng kết nối như HDMI, VGA, AV, USB…giúp kết nối với các loại đầu thu, dàn âm thanh, đầu đĩa hay các thiết bị ngoại vi khác.

Tuy nhiên các tivi FHD chưa được trang bị bộ xử lý cũng như các công nghệ âm thanh, hình ảnh hiện đại hay các ứng dụng thông minh.

Ưu điểm cả các loại tivi Full HD là giá thành rẻ, tiêu thụ điện năng ít hơn so với các dòng tivi có độ phân giải cao, nhờ đó cũng giảm tác động xấu đến môi trường.

Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình có ngân sách hạn hẹp hoặc chỉ cần nhu cầu sử dụng cơ bản.

Một lưu ý các bạn cần quan tâm khi mua tivi Full HD đó là tivi chỉ cho trải nghiệm tốt nhất với kích thước từ 45 inch trở xuống, nếu mua tivi với kích thước lớn hơn thì hình ảnh sẽ bị mờ, nhòe do khoảng cách giữa các điểm ảnh lớn.

Tivi UHD viết tắt của Ultra Hight Definition, nghĩa là tivi có độ nét siêu cao với số điểm ảnh nhiều gấp 4 lần so với tivi FHD. Số điểm ảnh trên tivi này là 3840 điểm ảnh ngang x 2160 điểm ảnh dọc.

Tivi UHD còn được gọi là tivi 4K vì có số điểm ảnh ngang màn hình lên tới gần 4000 pixel.

Với sự gia tăng số lượng điểm ảnh như vậy, tivi 4K sẽ có hình ảnh chất lượng, rõ nét và sống động hơn tivi FHD nhiều lần.

Tivi UHD cho chất lượng 4K

Tivi 4K là dòng tivi phổ biến trên thị trường hiện nay

Ngoài các cổng kết nối đa đạng, tivi 4K còn được trang bị các công nghệ giúp điều chỉnh màu sắc thêm rực rỡ, tươi sáng như UDH Dimming, Triluminos Pro, Live Colour, PurColour…đem lại hình ảnh chân thực hơn cho người dùng.

Bộ xử lý thông minh giúp tivi có thể nâng cấp chất lượng các hình ảnh đầu vào từ HD, 2K lên chuẩn 4K, cho người dùng trải nghiệm những khung hình sống động hơn.

Giá thành cũng như chất lượng của tivi 4K được đánh giá là đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng hiện nay. Tivi 4K có thể đạt chất lượng hình ảnh chi tiết, chuẩn xác với kích thước màn hình lên tới 110 inch.

Tivi 8K là tivi có số điểm ảnh ngang màn hình gần 8000 pixel. Độ phân giải của tivi này là 7680 x 4230 pixel.

Tivi 8K là tivi có độ phân giải cao nhất được ra mắt người dùng hiện nay. Với số điểm ảnh nhiều gấp 4 lần tivi 4K và gấp 16 lần tivi FHD, tivi 8K có để đem lại hình ảnh gần giống như thế giới thực ngay cả với kích thước lớn.

Tivi 8K

Tivi 8K thuộc thương hiệu Samsung được nhiều người ưa chuộng

Với các mẫu tivi từ 55 inch đến 65 inch, sự khác biệt của tivi 4K và 8K có thể khó phát hiện nhưng từ tivi 75 inch trở lên thì tivi 8K sẽ đem lại độ chi tiết cho hình ảnh cao hơn nhiều lần tivi 4K.

Các công nghệ hình ảnh, âm thanh hay các tính năng thông minh cao cấp đều được trang bị trên dòng tivi này nhằm phục vụ tối đa nhu cầu giải trí của người dùng.

Tất nhiên, giá thành của dòng tivi này khá cao và kích thước khá lớn nên sẽ không phù hợp nếu tài chính của bạn hạn hẹp hoặc diện tích phòng quá nhỏ.

V. Những tiêu chí chọn mua tivi

Giữa rất nhiều loại tivi đang có trên thị trường, bạn cần phải xem xét nhiều tiêu chí để có thể đưa ra quyết định mua tivi phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của mình. Một số tiêu chí bạn cần quan tâm như sau.

Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu bạn nên cân nhắc khi mua tivi bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem mà còn ảnh hưởng đến đôi mắt của người dùng.

Để có được trải nghiệm xem tốt nhất thì vị trí ngồi của bạn phải nhìn được đủ 4 cạnh của màn hình tivi mà không thấy đau, mỏi mắt.

Vì cảm giác của mỗi người là khác nhau nên tự trải nghiệm sẽ là cách tốt nhất để chọn được tivi ưng ý. Bạn có thể đo khoảng cách từ vị trí ngồi đến kệ tivi của mình và đến SAMNEC trải nghiệm xem thử tivi mình định mua để có quyết định chọn kích cỡ tivi phù hợp.

Nếu không có thời gian, bạn có thể cân nhắc một số gợi ý để chọn tivi như sau:

Cách chọn tivi theo độ phân giải

Độ phân giải trên tivi

Độ phân giải là yếu tố quan trọng giúp nâng cấp hình ảnh trên tivi, cho người xem những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Độ phân giải là số điểm ảnh bạn có thể nhận được trên màn hình nên độ phân giải càng cao thì hình ảnh trên tivi sẽ càng đẹp và sắc nét. Tivi có độ phân giải cao cũng sẽ có mức chi phí cao hơn tivi có độ phân giải thấp cùng kích thước.

Một số độ phân giải trên tivi hiện nay bao gồm:

Tivi Full HD (2K): 1920 x 1080 Pixcel

Tivi 4K: 3840 x 2160 Pixcel

Tivi 8K: 7680 x 4320 Pixcel

Mặt khác, độ phân giải trên tivi thì cố định trong khi kích thước tivi lại thay đổi nên với các tivi có kích thước lớn bạn nên chọn độ phân giải cao, ngược lại các tivi có kích thước nhỏ thì bạn có thể mua các tivi có độ phân giải thấp mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh đẹp mắt.

SAMNEC gợi ý cho bạn cách chọn mua tivi như sau:

Với kích thước tivi 27- 40 inch: Độ phân giải chỉ cần là Full HD (2K)

Với kích thước tivi 45 – 75 inch: Bạn nên mua tivi có độ phân giải 4K.

Với kích thước tivi từ 75 inch trở lên: Bạn nên mua tivi có độ phân giải 8K.

Thương hiệu chắc chắn là điều rất nhiều người tiêu dùng quan tâm khi mua các sản phẩm điện máy. Hiện nay, bạn cũng dễ dàng mua được tivi ở bất cứ đại lý nào với các hãng nổi tiếng như Samsung, Sony, LG.

Thương hiệu tivi trên thị trường hiện nay

Các thương hiệu tivi đang bán trên thị trường

Mỗi hãng có những thế mạnh riêng làm nên tên tuổi của mình như thiết kế, màu sắc, công nghệ…Tùy vào nhu cầu, sở thích của mỗi người để bạn có thể chọn được mẫu tivi phù hợp nhất.

Bên cạnh các hãng tivi nổi tiếng lâu năm, bạn cũng có thể cân nhắc chọn mua các thương hiệu tivi khác như XiaoMi, Casper… Các hãng này đều sản xuất các loại tivi với tính năng và công nghệ kế thừa của các hãng lớn, đặc biệt giá thành lại mềm hơn rất nhiều. Đây là lựa chọn thích hợp cho những gia đình muốn trải nghiệm nhiều tính năng mới trên tivi mà kính phí lại eo hẹp.

Chế độ bảo hành của các hãng tivi là tương đương nhau nhưng đa phần tivi có thời hạn sử dụng dài hơn rất nhiều so với thời gian bảo hành mà hãng đưa ra nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm mua sắm.

Công nghệ hình ảnh và âm thanh cũng là yếu tố bạn cần cân nhắc khi mua tivi. Cùng một hãng, cùng một kích thước, cùng một độ phân giải như nhau, điều làm các loại tivi khác nhau chính là các công nghệ được trang bị trên tivi.

Các công nghệ điều chỉnh về màu sắc, độ tương phản, độ nét…càng nhiều thì hình ảnh càng đẹp. Các loại tivi có bộ xử lý cao cấp còn có khả năng tự động phân tích và bổ sung chi tiết vào khung hình hiển thị sẽ giúp tivi có chất lượng hình ảnh tốt hơn.

Công nghệ hình ảnh trên tivi 65Q60B

Công nghệ cho chuyển động đẹp mắt trên tivi Samsung

Tương tự như vậy, với âm thanh, tivi trang bị càng nhiều loa thì âm thanh càng to và có thể phát ra từ nhiều hướng hơn. Bên cạnh đó, những tivi được hỗ trợ nhiều công nghệ hoặc định dạng âm thanh như DTS Digital Surround, Dolby Atmos, S-Force Front Surround, …thì sẽ có khả năng tương thích với nhiều định dạng nguồn hơn, đem lại cho bạn âm thanh chuẩn xác và sống động nhất.

Công nghệ âm thanh vòm tiên tiến

Công nghệ âm thanh vòm trên tivi Oled S95B của Samsung

Các tivi trang bị nhiều công nghệ hình ảnh và âm thanh sẽ có mức giá cao hơn so với các tivi trang bị ít công nghệ hơn.

Ngày nay, tivi ngoài chức năng cơ bản như xem phim, nghe nhạc, kết nối mạng…thì kiểu dáng cũng là một tiêu chí được nhiều người lựa chọn.

Các mẫu tivi có viền mỏng, thanh mảnh thường được nhiều người ưa chuộng. Ngược lại, nhiều người lại thích tivi có viền dày vì cho cảm giác cứng cáp, chắc chắn.

Bên cạnh những kiểu dáng tivi màn hình phẳng thông thường để trên kệ hay treo tường, một số hãng tivi, nổi bật là Samsung còn cho ra đời những dòng tivi hòa nhập vào cuộc sống với thiết kế độc đáo, lạ mắt nhưng không kém phần sang trọng như:

Tivi The Sero: Tivi có thiết kế giống chiếc điện thoại với khả năng xoay ngang, xoay dọc để xem mọi nội dung theo định dạng tương thích. Bạn sẽ vô cùng thích thú nếu trải nghiệm xem Tiktok, Shorts hay Livestream trên chiếc tivi này.

Tivi Samsung the Sero

Tivi the Sero sở hữu màn hình xoay độc đáo

Tivi The Serif: Lấy cảm hứng từ chữ I, đây là mẫu tivi đậm chất nghệ thuật của hãng Samsung. Tivi này khi đi kèm với chân đế thanh mảnh trông sẽ giống như một tấm bảng vẽ sang trọng dù được đặt giữa không gian phòng.

Tivi Samsung the Serif

Tivi the serif mang vẻ đẹp thanh lịch cho căn phòng

Tivi The Frame: Đúng như tên gọi, tivi The Frame được thiết kế giống như một bức tranh cao cấp với bộ khung viền có thể thay đổi đa dạng. Đặc biệt bộ sưu tập các bức tranh nổi tiếng được cập nhật sẵn trên tivi sẽ giúp tivi hiển thị được nhiều nội dung tranh mà gia chủ yêu thích hơn. Còn gì tuyệt vời hơn khi tivi vừa có thể xem phim, nghe nhạc lại vừa có thể hóa thân thành bức tranh treo tường – với hình ảnh thay đổi và khung viền thay đổi được?

Tivi Samsung the Frame

Tivi the Frame có thể hòa mình vào khung tranh trên tường

Ngoài Samsung, hãng LG cũng cho ra mắt mẫu tivi StanbyME với kiểu dáng độc đáo như: Tivi không thiết kế dây điện mà dùng Pin để có thể đặt ở bất cứ đâu bạn mong muốn với thời lượng xem lên tới 3 giờ. Tivi với kích thước 27 inch, có khả năng xoay, quay, điều chỉnh nghiêng theo ý muốn đồng thời trang bị màn hình cảm ứng để bạn dễ dàng trình chiếu mọi nội dung từ điện thoại hay các thiết bị ngoại vi..

Tivi LG Standby Me

Các mẫu tivi kiểu dáng mới lạ thu hút người dùng

Những kiểu dáng thiết kế độc đáo của các hãng tivi sẽ các bạn có thêm nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu, cá tính của mình hơn.

Một tiêu chí cũng được nhiều người quan tâm khi chọn mua tivi là các tiện ích đi kèm.

Tivi ngày nay không chỉ cung cấp cho bạn hình ảnh và âm thanh chất lượng, nó còn cần phải đáp ứng được nhiều hơn nữa nhu cầu sử dụng, giải trí của người dùng như:

 • Điều khiển bằng giọng nói: điều khiển tivi bằng giọng nói thông qua điều khiển hoặc qua mic gắn trên Smart tivi.
 • Điều khiển, nói chuyện, đưa ra các cảnh báo khoảng cách xem…nhờ tiện ích Bravia Cam trên tivi Sony.
 • Kết nối và điều khiển mọi thiết bị trong gia đình tiện lợi nhờ ứng dụng SmartThings trên tivi Samsung.
 • Phản chiếu và chia sẻ các thông tin từ điện thoại lên tivi không cần dây kết nối qua các ứng dụng Tap View, Screen Mirroring, Miracast...
 • Tối ưu hình ảnh, âm thanh, tốc độ chơi game qua màn hình tivi.

Tivi có nhiều tiện ích sẽ đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng cho người dùng hơn và tất nhiên, giá thành cũng sẽ cao hơn.

VI. Các thương hiệu tivi đang kinh doanh tại SAMNEC

Với kinh nghiệm gần 20 năm phân phối các sản phẩm điện máy, SAMNEC tự tin là nhà cung cấp các sản phẩm tivi chính hãng với giá thành ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mại, tri ân hấp dẫn. Một số thương hiệu tivi đã đồng hành, gắn bó phát triển cùng SAMNEC phải kể đến các thương hiệu tivi như:

Samsung được đánh giá là thương hiệu Tivi bán chạy số 1 thế giới, được thành lập năm 1938 tại Hàn Quốc.

Tivi Samsung được ưa chuộng bởi đặc trưng màu sắc tươi, sáng, sống động. Đặc biệt hãng luôn không ngừng cải tiến để cho ra mắt đa dạng chủng loại, sản phẩm với nhiều kiểu dáng bắt mắt và thiết kế lưa tâm đến môi trường.

Mục tiêu hãng Samsung hướng đến là các sản phẩm hòa nhập với cuộc sống con người, đáp ưng tối ưu mọi tiện ích cho khách hàng. Đây cũng là lý do ứng dụng SmartThings ra đời giúp kết nối tivi với mọi thiết bị thông minh trong nhà thật hiệu quả.

tivi Samsung

Thương hiệu tivi Samsung

Smart Tivi Samsung sở hữu hệ điều hành TizenOS riêng biệt, hỗ trợ trí thông minh nhân tạo AI để điều chỉnh hình ảnh, âm thanh tối ưu. Đây cũng là hãng tivi có nhiều dòng sản phẩm có ứng dụng công nghệ chấm lượng tử để tái tạo màu sắc hiển thị nhất.

Những công nghệ nổi bật của tivi Samsung bao gồm : Công nghệ chỉnh màu PurColor, công nghệ điều chỉnh tốc độ Motion Xcelerator, Công nghệ nâng cao độ tương phản HDR, Real Depth Enhancer….

Ngoài ra tivi còn hỗ trợ công nghệ đồng bộ âm với loa thanh qua Q-Symphony, công nghệ âm thanh vòm Dolby Digital Plus hay công nghệ âm thanh chuyển động theo hình ảnh Object Tracking Sound – OTS Lite…

Mặc dù không phát triển đa dạng như tivi Samsung nhưng Sony cũng là một thương hiệu rất được ưa chuộng.

Các thiết kế của tivi Sony thiên về phong cách truyền thống với những chất liệu cứng cáp, chắc chắn. Điều này sẽ được cảm nhận rõ rệt khi bạn nhìn tận mắt các mẫu tivi.

Tivi Sony được trang bị bộ xử lý Cognitive Processor Xr thông minh với cơ sở dữ liệu là kho phim của hãng nên các hình ảnh sẽ được xử lý chi tiết một cách sinh động nhất. Ngoài ra, để hỗ trợ cho hình ảnh, hãng còn thiết kế các công nghệ hiện đại như công nghệ chỉnh màu LiveColour, Triluminos Pro, công nghệ âm thanh DTS Digital Surround hay bộ khuếch đại âm thanh S-Master Digital Amplifier…

Tivi Sony

Thương hiệu tivi Sony

Với hệ điều hành mở Google TV tiện lợi cho mọi khách hàng khi đăng nhập, tivi Sony hỗ trợ nhiều ứng dụng như chơi game, nghe nhạc, xem phim đa dạng. Điểm nổi bật là tivi này hỗ trợ nhiều cổng kết nối đáp ứng nhu cầu cho những tín đồ chơi game.

Điểm nhấn mới trên tivi Sony là trang bị điều khiển rảnh tay, cho người dùng điều khiển trực tiếp trên tivi mà không cần thông qua remote.

Cũng đến từ xứ sở kim chi Hàn Quốc, LG là đối thủ đáng gờm của Samsung. Tivi LG được nhiều người dùng ưa chuộng nhờ sự đa dạng trong mẫu mã, tính năng cũng như giá cả cạnh tranh.

Tivi LG

Thương hiệu tivi LG

Hãng LG cũng là thương hiệu đi đầu trong việc sản xuất tivi Oled – mẫu tivi hữu cơ với nhiều ưu điểm vượt trội về tạo màu đen sâu, màu sắc tươi sáng và góc nhìn rộng.

Tivi LG còn được đánh giá cao nhờ công nghệ sử dụng tấm nền NanoCell với các hạt nano giúp lọc màu đem, lại độ tinh khiết khi hiển thị màu sắc. Các công nghệ nổi bật khi nhắc đến tivi LG phải kể đến như công nghệ cải thiện chi tiết Dynamic Tone Mapping Pro, AI Picture Pro, công nghệ LG Sound Sync, XwiSA Speakers…

Có nguồn gốc từ Thái Lan, tivi Casper gia nhập vào thị trường Việt Nam từ năm 2016 và đến nay đã được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Tivi Casper được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá thành vừa phải cùng công nghệ tiên tiến nên được kì vọng sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn cho khách hàng.

Tivi Casper

Thương hiệu tivi Casper

Tivi Casper – Đẹp hơn trong từng khoảnh khắc

Tivi Casper cung cấp đầy đủ các dòng từ HD đến 4K cho góc nhìn rộng 178 độ, đảm bảo bạn có hình ảnh đẹp ở mọi góc độ nhìn. Tivi được trang bị chip xử lý 4 nhân giúp xử lý màu sắc, độ nét của hình ảnh thêm chân thực, khung hình thêm tươi sáng.

Đặc biệt, tivi thông minh Casper cũng sử dụng hệ điều hành Android giống tivi Sony đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu cùng kho ứng dụng không giới hạn.

Cũng là thương hiệu mới như tivi Casper tuy nhiên tivi Xiaomi được nhiều người dùng đón nhận hơn nhờ sự tin tưởng từ thương hiệu điện thoại Xiaomi – Thương hiệu điện thoại có thị phần đứng thứ 5 thế giới.

Tivi Xiaomi có nguồn gốc từ Trung Quốc với ưu điểm là giá rẻ nhưng cấu hình mạnh, thiết kế đẹp mắt cùng chất lượng tốt.

Tivi Xiaomi

Tivi Xiaomi được mong đợi đáp ứng tối đa mọi nhu cầu giải trí

Các công nghệ nổi bật đều được hãng trang bị trên các mẫu tivi của hãng bao gồm HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos…Ngoài ra Xiaomi còn có mẫu tivi điều khiển từ xa bằng kim loại hay chế độ chơi game chuyên nghiệp.

Tivi Xiaomi đang từng bước trở thành sự lựa chọn của nhiều người dùng tuy nhiên các sản phẩm còn chưa đa dạng và mức độ phân phối cũng chưa cao, gây khó khăn khi khách hàng tìm mua sản phẩm.

Trên đây là nhưng thông tin cơ bản về tivi mà SAMNEC muốn cung cấp cho các bạn. Hy vọng bài viết bổ ích và giúp các bạn dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình!

Xem thêm

© copyright 2019. Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec, Công Ty Cổ Phần Thành Viên Samnec 1. ĐKKD số: 0203004083 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp ngày: 28/07/2004

Trụ sở chính: Số 4 Hồ Sen - phường Trại Cau - quận Lê Chân - TP.Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3611.960. Email: info@samnec.com.vn. Người đại diện: Đặng Minh Sơn

Website Samnec đăng ký bộ công thương
Tìm kiếm
Loading