• Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601VGKV

  Panasonic 550 lít DZ601VGKV

  -32%

  Giá gốc: 46.850.000đ

  Giá N.Y: 41.190.000đ

  Quà: 9.580.000đ

  Giá bán: 41.190.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351GPKV

  Panasonic 326 lít TL351GPKV

  -37%

  Giá gốc: 19.430.000đ

  Giá N.Y: 15.390.000đ

  Quà: 3.170.000đ

  Giá bán: 15.390.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341BPKV

  Panasonic 306 lít TV341BPKV

  -30%

  Giá gốc: 15.660.000đ

  Giá N.Y: 13.590.000đ

  Quà: 2.670.000đ

  Giá bán: 13.590.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

  Panasonic 366 lít TL381GPKV

  -24%

  Giá gốc: 18.560.000đ

  Giá N.Y: 17.690.000đ

  Quà: 3.650.000đ

  Giá bán: 17.690.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV

  Panasonic 268 lít TV301VGMV

  -33%

  Giá gốc: 14.980.000đ

  Giá N.Y: 12.490.000đ

  Quà: 2.580.000đ

  Giá bán: 12.490.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301BPKV

  Panasonic 268 lít TV301BPKV

  -37%

  Giá gốc: 15.200.000đ

  Giá N.Y: 11.890.000đ

  Quà: 2.440.000đ

  Giá bán: 11.890.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV

  Panasonic 306 lít TV341VGMV

  -27%

  Giá gốc: 15.660.000đ

  Giá N.Y: 14.190.000đ

  Quà: 2.900.000đ

  Giá bán: 14.190.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV

  Panasonic 234 lít TV261APSV

  -14%

  Giá gốc: 8.560.000đ

  Giá N.Y: 8.990.000đ

  Quà: 1.710.000đ

  Giá bán: 8.990.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 420 lít NR-BX471WGKV

  Panasonic 420 lít BX471WGKV

  -55%

  Giá gốc: 41.690.000đ

  Giá N.Y: 24.190.000đ

  Quà: 5.580.000đ

  Giá bán: 24.190.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 380 lít NR-BX421WGKV

  Panasonic 380 lít BX421WGKV

  -57%

  Giá gốc: 39.560.000đ

  Giá N.Y: 21.890.000đ

  Quà: 5.010.000đ

  Giá bán: 21.890.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

  Panasonic 170 lít BA190PPVN

  -33%

  Giá gốc: 9.020.000đ

  Giá N.Y: 7.290.000đ

  Quà: 1.310.000đ

  Giá bán: 7.290.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WSVN

  Panasonic 290 lít BV320WSVN

  -50%

  Giá gốc: 26.230.000đ

  Giá N.Y: 16.690.000đ

  Quà: 3.830.000đ

  Giá bán: 16.690.000đ

  Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  13 Tủ lạnh

Load more

Close menu
Loading