Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • Tủ lạnh Panasonic 540 lít NR-YW590YMMV

  Panasonic 540 lít YW590YMMV 2021

   

  Quà: 840.000đ

  Giá bán: 49.820.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng Máy lọc không khí

  3.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601YGKV

  Panasonic 550 lít DZ601YGKV

   

  Quà: 600.000đ

  Giá bán: 35.690.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng Máy lọc không khí

  3.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

  Panasonic 255 lít BV280QSVN

   

  Quà: 170.000đ

  Giá bán: 9.960.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 380 lít NR-BX421WGKV

  Panasonic 380 lít BX421WGKV

   

  Quà: 290.000đ

  Giá bán: 17.290.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

  Panasonic 170 lít BA190PPVN

   

  Quà: 100.000đ

  Giá bán: 5.950.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301BPKV

  Panasonic 268 lít TV301BPKV

   

  Quà: 160.000đ

  Giá bán: 9.450.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601VGKV

  Panasonic 550 lít DZ601VGKV

   

  Quà: 550.000đ

  Giá bán: 32.450.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng Máy lọc không khí

  3.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV

  Panasonic 234 lít TV261APSV

   

  Quà: 130.000đ

  Giá bán: 7.520.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

  Panasonic 366 lít TL381GPKV

   

  Quà: 240.000đ

  Giá bán: 13.980.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN

  Panasonic 322 lít BC360WKVN

   

  Quà: 570.000đ

  Giá bán: 15.590.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Rút thăm trúng iPhone 13

  3.Tặng máy xay sinh tố

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360QSVN

  Panasonic 322 lít BV360QSVN

   

  Quà: 220.000đ

  Giá bán: 12.700.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360WSVN

  Panasonic 322 lít BV360WSVN

   

  Quà: 250.000đ

  Giá bán: 14.860.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Rút thăm trúng iPhone 13

  3.Tặng máy xay sinh tố

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  13 Tủ lạnh

Load more

Close menu
Loading