Samnec Điện Máy

Samnec Online 0

Samnec Điện Máy

Parent Company: Samnec International Corporation

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec.

Foundation: 02/10/2004

Ngày thành lập: 02/10/2004

Authorized Capital: 35 million $

Vốn điều lệ: 820 Tỷ VNÐ

Working Capital: 80 Million $

Vốn hoạt động kinh doanh: 1.800 Tỷ VNÐ

Member Companies: 2 members and 6 branches

Số Công ty thành viên: 2 Công ty thành viên và 6 CN

Employee: 400

Nhân lực lao động: 400 người

Warehouse system: 6 warehouse area of 40,000 m2

Hệ thống kho: 6 kho, diện tích 40,000 m2

Samnec Channel: 261 stores system

Kênh Samnec: Hệ thống 262 cửa hàng

Vietnam Report: Top #97 Private Company in 2018

Xếp hạng thứ 97 trên 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

( dựa trên bảng xếp hạng của Báo cáo doanh nghiệp VNR500 )

Thương hiệu Samnec - Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Business Registration Certificate: No. 02 005 91 141 - Department of Planning and Investment of Hai Phong City issued on July 28, 2004

Giất ÐKKD số: 02 005 91 141 - Sở KHÐT TP.Hải Phòng cấp ngày 28 / 07 / 2004

Register the Logo; Label: No. 69563 QD A537 / QD-DK

Ðang ký Logo; Nhãn mác: Số 69563 QÐ A537/QÐ-ÐK

Intellectual Property Registration: Intellectual Property Department issued on January 16, 2006 - No. 69666 QD A731 / QD-DK

Ðang ký Sở hữu trí tuệ: Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 16/01/2006 ; Số 69666 QÐ A731/QÐ-ÐK

ISO certificate: ISO 9001: 2000 - Registration number 719726940 issued on 06/02/2007

Chứng chỉ ISO: ISO 9001:2000 - Số ÐK 719726940 cấp ngày 06/02/2007

Company headquarters: Hai Trieu Street, quan Toan Ward, Hong Bang district, Hai Phong City.

Trụ sở Công ty: Đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Hotline: 225 3611 446 - 3611 960

Fax: 84 31 3611 486

Email: info@samnec.com.vn

Website: www.samnec.com.vn

© copyright 2019. Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec, Công Ty Cổ Phần Thành Viên Samnec 1. ĐKKD số: 0203004083 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp ngày: 28/07/2004

Trụ sở chính: Số 4 Hồ Sen - phường Trại Cau - quận Lê Chân - TP.Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3611.960. Email: info@samnec.com.vn. Người đại diện: Đặng Minh Sơn

Website Samnec đăng ký bộ công thương
Tìm kiếm
Loading