Sale sập sàn - Xả hàng giá shock

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

Parent Company: Samnec International Corporation

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec.

Foundation: 02/10/2004

Ngày thành lập: 02/10/2004

Authorized Capital: 35 million $

Vốn điều lệ: 820 Tỷ VNÐ

Working Capital: 80 Million $

Vốn hoạt động kinh doanh: 1.800 Tỷ VNÐ

Member Companies: 2 members and 6 branches

Số Công ty thành viên: 2 Công ty thành viên và 6 CN

Employee: 400

Nhân lực lao động: 400 người

Warehouse system: 6 warehouse area of 40,000 m2

Hệ thống kho: 6 kho, diện tích 40,000 m2

Samnec Channel: 261 stores system

Kênh Samnec: Hệ thống 262 cửa hàng

Vietnam Report: Top #97 Private Company in 2018

Xếp hạng thứ 97 trên 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

( dựa trên bảng xếp hạng của Báo cáo doanh nghiệp VNR500 )

Thương hiệu Samnec - Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Business Registration Certificate: No. 02 005 91 141 - Department of Planning and Investment of Hai Phong City issued on July 28, 2004

Giất ÐKKD số: 02 005 91 141 - Sở KHÐT TP.Hải Phòng cấp ngày 28 / 07 / 2004

Register the Logo; Label: No. 69563 QD A537 / QD-DK

Ðang ký Logo; Nhãn mác: Số 69563 QÐ A537/QÐ-ÐK

Intellectual Property Registration: Intellectual Property Department issued on January 16, 2006 - No. 69666 QD A731 / QD-DK

Ðang ký Sở hữu trí tuệ: Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 16/01/2006 ; Số 69666 QÐ A731/QÐ-ÐK

ISO certificate: ISO 9001: 2000 - Registration number 719726940 issued on 06/02/2007

Chứng chỉ ISO: ISO 9001:2000 - Số ÐK 719726940 cấp ngày 06/02/2007

Company headquarters: Hai Trieu Street, quan Toan Ward, Hong Bang district, Hai Phong City.

Trụ sở Công ty: Đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Hotline: 225 3611 446 - 3611 960

Fax: 84 31 3611 486

Email: info@samnec.com.vn

Website: www.samnec.com.vn

Close menu
  • Loading
  • Loading