Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • Tủ lạnh Toshiba Inverter 509 lít GR-RF605WI-PMV(06)-MG

  Toshiba 509 lít GR-RF605WI 2022

   

  Quà: 420.000đ

  Giá bán: 24.630.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 1 tủ lạnh GR-A28VM(UKG1)

  3.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ lạnh Toshiba GR-RS637WE-PMV(06)-MG 493 lít

  Toshiba GR-RS637WE 493 lít

   

  Quà: 430.000đ

  Giá bán: 25.230.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng tủ lạnh GR-B31VU(SK)

  3.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-B31VU(SK)

  Toshiba 253 lít GR-B31VU

   

  Quà: 110.000đ

  Giá bán: 6.520.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ Lạnh Toshiba Inverter 511 Lít GR-RF610WE-PMV(37)-SG

  Tủ Lạnh Toshiba 511 Lít GR-RF610WE

   

  Quà: 380.000đ

  Giá bán: 22.430.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng tủ lạnh GR-B31VU(SK)

  3.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM(UKG1)

  Toshiba 233 lít GR-A28VM

   

  -15%

  Quà: 1.020.000đ

  Giá bán: 6.740.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Toshiba Inverter 249 lít GR-RT325WE-PMV(06)-MG

  Toshiba 249 lít GR-RT325WE 2021

   

  -27%

  Quà: 2.660.000đ

  Giá bán: 9.570.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT440WE-PMV(06)-MG

  Toshiba 338 lít GR-RT440WE

   

  -19%

  Quà: 2.470.000đ

  Giá bán: 12.980.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ lạnh Toshiba Inverter 312 lít GR-RT400WE-PMV(06)-MG

  Toshiba 312 lít GR-RT400WE 2021

   

  -20%

  Quà: 2.460.000đ

  Giá bán: 12.060.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-A25VM(UKG1)

  Toshiba 194 lít GR-A25VM

   

  Quà: 100.000đ

  Giá bán: 5.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ lạnh Toshiba 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG

  Toshiba 407 lít GR-RT535WE

   

  -28%

  Quà: 4.790.000đ

  Giá bán: 16.950.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Tủ lạnh Toshiba Inverter 500 lít GR-RF532WE-PGV

  Toshiba 500 lít GR-RF532WE

   

  -14%

  Quà: 5.050.000đ

  Giá bán: 34.990.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Tủ lạnh Toshiba Inverter 608 lít GR-AG66VA(XK)

  Toshiba 608 lít GR-AG66VA

   

  -10%

  Quà: 2.020.000đ

  Giá bán: 18.910.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 2g Kẹo sâm

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  6 Tủ lạnh

Load more

Close menu
Loading