Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • Điều hòa 2 chiều Beko Inverter 12000 BTU RSVH12VS

  Điều hòa Beko 12000 RSVH12VS

   

  -20%

  Quà: 2.400.000đ

  Giá bán: 11.830.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 mét ống đồng

  3.Miễn phí công lắp đặt

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Samsung Inverter 12000 BTU AR12TYHQASINSV

  Điều hòa Samsung 12000 AR12TYHQA

   

  Quà: 150.000đ

  Giá bán: 8.810.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Samsung Inverter 9000 BTU AR09TYHQASINSV

  Điều hòa Samsung 9000 AR09TYHQA

   

  Quà: 130.000đ

  Giá bán: 7.450.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9XKH-8M

  Điều hòa Panasonic 1 HP PU9XKH-8M 2021

   

  Quà: 180.000đ

  Giá bán: 10.440.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12XKH-8M

  Điều hòa Panasonic 1.5 HP PU12XKH-8M 2021

   

  Quà: 220.000đ

  Giá bán: 12.710.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều 9000 BTU FTKA25VAVMV

  Điều hòa Daikin 9000 FTKA25V

   

  Quà: 560.000đ

  Giá bán: 10.160.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Aqua Inverter 1.0 HP AQA-KRV10TH

  Điều hòa Aqua 1.0 HP AQA-KRV10TH

   

  Quà: 150.000đ

  Giá bán: 8.590.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 9000 BTU RAS-H10L3KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 9000 H10L3KCVG 2021

   

  Quà: 240.000đ

  Giá bán: 7.990.000đ

  1.Miễn phí công lắp đặt

  2.Hỗ trợ 50K xăng xe

  3.03 mét ống đồng

  4.Tặng SRM or KĐR

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều 12000 BTU FTKA35VAVMV

  Điều hòa Daikin 12000 FTKA35V

   

  Quà: 600.000đ

  Giá bán: 12.270.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12XKH-8

  Điều hòa Panasonic 1.5 HP XU12XKH-8

   

  Quà: 260.000đ

  Giá bán: 15.370.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  4.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Điều hòa Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9XKH-8

  Điều hòa Panasonic 1 HP XU9XKH-8 2021

   

  Quà: 210.000đ

  Giá bán: 12.420.000đ

  1.03 mét ống đồng

  2.Miễn phí công lắp đặt

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  4.Rút thăm trúng iPhone 13

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Điều hòa Toshiba Inverter 9000 BTU RAS-H10D2KCVG-V

  Điều hòa Toshiba 9000 H10D2KCVG

   

  Quà: 240.000đ

  Giá bán: 8.270.000đ

  1.Miễn phí công lắp đặt

  2.03 mét ống đồng

  3.Hỗ trợ 50K xăng xe

  4.Tặng SRM or KĐR

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  47 Điều hòa

Load more

Close menu
Loading