Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • T.Góp 0%

  Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H/S

  Android Tivi Sony 4K 49 inch 49X8500H

   

  -36%

  Quà: 7.760.000đ

  Giá bán: 21.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  4.Free gói ON VIP VTV Cab On

  5.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  6.Free 12 tháng Clip TV

  7.Ưu đãi mua dàn Sony

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%Bán chạy

  Android TV Sony 4K 55 inch XR-55X90J

  Android TV Sony 4K 55 inch 55X90J 2021

  loading50"loading65"loading75"

  -26%

  Quà: 7.000.000đ

  Giá bán: 26.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  3.Free gói ON VIP VTV Cab On

  4.Free 12 tháng Clip TV

  5.Ưu đãi mua dàn Sony

  6.Free gói Galaxy Premium Sony

  7.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Android Tivi Sony Bravia 4K 65 inch XR-65X90K

  Android Tivi Sony Bravia 4K 65 inch 65X90K 2022

   

  -26%

  Quà: 10.270.000đ

  Giá bán: 38.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Android Tivi Sony Bravia 4K 65 inch KD-65X80K

  Android Tivi Sony Bravia 4K 65 inch 65X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -17%

  Quà: 4.830.000đ

  Giá bán: 27.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  3.Free gói ON VIP VTV Cab On

  4.Free 12 tháng Clip TV

  5.Ưu đãi mua dàn Sony

  6.Free gói Galaxy Premium Sony

  7.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Sản phẩm độc quyền

  Android TV Sony 4K 65 inch KD-65X80J

  Android TV Sony 4K 65 inch 65X80J 2021

  loading50"loading55"loading75"loading43"

  -17%

  Quà: 4.080.000đ

  Giá bán: 23.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  3.Free gói ON VIP VTV Cab On

  4.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  5.Free gói Galaxy Premium Sony

  6.Free 12 tháng Clip TV

  7.Ưu đãi mua dàn Sony

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75

  Android Tivi Sony 4K 43 inch 43X75

  loading50"

  -11%

  Quà: 1.480.000đ

  Giá bán: 13.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  3.Free gói ON VIP VTV Cab On

  4.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  5.Free gói Galaxy Premium Sony

  6.Free 12 tháng Clip TV

  7.Ưu đãi mua dàn Sony

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Android Tivi Sony Bravia 4K 43 inch KD-43X80K

  Android Tivi Sony Bravia 4K 43 inch 43X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -11%

  Quà: 1.810.000đ

  Giá bán: 16.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  3.Free gói ON VIP VTV Cab On

  4.Free 12 tháng Clip TV

  5.Ưu đãi mua dàn Sony

  6.Free gói Galaxy Premium Sony

  7.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Android Tivi Sony Bravia 4K 55 inch KD-55X80K

  Android Tivi Sony Bravia 4K 55 inch 55X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -13%

  Quà: 2.920.000đ

  Giá bán: 21.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  3.Free gói ON VIP VTV Cab On

  4.Free 12 tháng Clip TV

  5.Ưu đãi mua dàn Sony

  6.Free gói Galaxy Premium Sony

  7.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Android TV Sony 4K 65 inch XR-65X90J

  Android TV Sony 4K 65 inch 65X90J 2021

  loading50"loading55"loading75"

  -26%

  Quà: 8.820.000đ

  Giá bán: 32.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  3.Free gói ON VIP VTV Cab On

  4.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  5.Free gói Galaxy Premium Sony

  6.Free 12 tháng Clip TV

  7.Ưu đãi mua dàn Sony

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Android Tivi Sony 4K 85 inch XR-85X95J

  Android Tivi Sony 4K 85 inch 85X95J

   

  -24%

  Quà: 23.370.000đ

  Giá bán: 94.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  3.Free gói ON VIP VTV Cab On

  4.Bảo hành chính hãng 3 năm

  5.Free 12 tháng Clip TV

  6.Ưu đãi mua dàn Sony

  7.Free gói Galaxy Premium Sony

  8.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Sản phẩm độc quyền

  Android TV Sony 4K 55 inch KD-55X80J

  Android TV Sony 4K 55 inch 55X80J 2021

  loading50"loading65"loading75"loading43"

  -15%

  Quà: 2.890.000đ

  Giá bán: 18.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  4.Free gói ON VIP VTV Cab On

  5.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  6.Free 12 tháng Clip TV

  7.Ưu đãi mua dàn Sony

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%Bán chạy

  Sản phẩm độc quyền

  Android TV Sony 4K 43 inch KD-43X80J

  Android TV Sony 4K 43 inch 43X80J

  loading50"loading55"loading65"loading75"

  -13%

  Quà: 2.120.000đ

  Giá bán: 15.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  3.Free gói ON VIP VTV Cab On

  4.Free gói Gia Đình VTV Cab On

  5.Free gói Galaxy Premium Sony

  6.Free 12 tháng Clip TV

  7.Ưu đãi mua dàn Sony

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  31 Tivi

Load more

Close menu
Loading