Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 43 inch KD-43X75K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 43 inch 43X75K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -47%

  Quà: 8.000.000đ

  Giá bán: 16.800.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Sản phẩm độc quyền

  Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X81DK

  Google Tivi Sony 4K 43 inch 43X81DK 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -38%

  Quà: 7.200.000đ

  Giá bán: 18.500.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch XR-65X90K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch 65X90K 2022

  loading55"loading65"loading75"loading85"

  -39%

  Quà: 15.310.000đ

  Giá bán: 38.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 55 inch KD-55X75K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 55 inch 55X75K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -35%

  Quà: 6.730.000đ

  Giá bán: 18.700.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 43 inch KD-43X80K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 43 inch 43X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -36%

  Quà: 6.680.000đ

  Giá bán: 18.500.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch KD-65X80K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch 65X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -44%

  Quà: 13.440.000đ

  Giá bán: 30.500.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 55 inch KD-55X80K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 55 inch 55X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -40%

  Quà: 9.720.000đ

  Giá bán: 23.800.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 50 inch KD-50X80K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 50 inch 50X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -33%

  Quà: 7.130.000đ

  Giá bán: 21.000.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Sản phẩm độc quyền

  Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X81DK

  Google Tivi Sony 4K 50 inch 50X81DK 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -36%

  Quà: 7.570.000đ

  Giá bán: 21.000.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Sản phẩm độc quyền

  Android TV Sony 4K 50 inch KD-50X80J

  Android TV Sony 4K 50 inch 50X80J 2021

  loading55"loading65"loading75"loading43"

  -50%

  Quà: 10.000.000đ

  Giá bán: 19.900.000đ

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch KD-65X75K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch 65X75K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -47%

  Quà: 12.780.000đ

  Giá bán: 27.000.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Android TV OLED Sony 4K 55 inch XR-55A80J

  Android TV Sony 4K 55 inch 55A80J 2021

  loading65"loading77"

  -32%

  Quà: 13.850.000đ

  Giá bán: 43.200.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Bảo hành chính hãng 3 năm

  3.Free gói Galaxy Premium Sony

  4.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  5.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  28 Tivi

Load more

Close menu
Loading