Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • T.Góp 0%

  Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500H/S

  Android Tivi Sony 4K 49 inch 49X8500H

   

  -45%

  Quà: 9.810.000đ

  Giá bán: 21.400.000đ

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch XR-65X90K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch 65X90K 2022

  loading55"loading65"loading75"loading85"

  -30%

  Quà: 11.710.000đ

  Giá bán: 38.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  3.Miễn phí 12 tháng gói K+

  4.Free 1 tháng MAX FPT Play

  5.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  6.Free gói Galaxy Premium Sony

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Sản phẩm độc quyền

  Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X81DK

  Google Tivi Sony 4K 43 inch 43X81DK 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -27%

  Quà: 5.160.000đ

  Giá bán: 18.500.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Free 1 tháng MAX FPT Play

  5.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  6.Miễn phí 12 tháng gói K+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 55 inch KD-55X80K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 55 inch 55X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -32%

  Quà: 7.650.000đ

  Giá bán: 23.800.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Free 1 tháng MAX FPT Play

  5.Miễn phí 12 tháng gói K+

  6.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%Bán chạy

  Android TV Sony 4K 55 inch XR-55X90J

  Android TV Sony 4K 55 inch 55X90J 2021

  loading50"loading65"loading75"

  -35%

  Quà: 9.430.000đ

  Giá bán: 26.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  5.Miễn phí 12 tháng gói K+

  6.Free 1 tháng MAX FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Bán chạy

  Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75

  Android Tivi Sony 4K 43 inch 43X75

  loading50"

  -30%

  Quà: 4.680.000đ

  Giá bán: 15.200.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 43 inch KD-43X80K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 43 inch 43X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -26%

  Quà: 4.990.000đ

  Giá bán: 18.500.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Free 1 tháng MAX FPT Play

  5.Miễn phí 12 tháng gói K+

  6.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch KD-65X80K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch 65X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -30%

  Quà: 9.380.000đ

  Giá bán: 30.500.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  5.Miễn phí 12 tháng gói K+

  6.Free 1 tháng MAX FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 55 inch KD-55X75K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 55 inch 55X75K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -26%

  Quà: 4.910.000đ

  Giá bán: 18.700.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Free 1 tháng MAX FPT Play

  5.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  6.Miễn phí 12 tháng gói K+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch KD-65X75K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 65 inch 65X75K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -38%

  Quà: 10.330.000đ

  Giá bán: 27.000.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí 12 tháng gói K+

  3.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  4.Free 1 tháng MAX FPT Play

  5.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  6.Free gói Galaxy Premium Sony

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Google Tivi Sony Bravia 4K 50 inch KD-50X80K

  Google Tivi Sony Bravia 4K 50 inch 50X80K 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -30%

  Quà: 6.380.000đ

  Giá bán: 21.000.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  5.Miễn phí 12 tháng gói K+

  6.Free 1 tháng MAX FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Sản phẩm độc quyền

  Android TV Sony 4K 50 inch KD-50X80J

  Android TV Sony 4K 50 inch 50X80J 2021

  loading55"loading65"loading75"loading43"

  -32%

  Quà: 6.420.000đ

  Giá bán: 19.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free gói Galaxy Premium Sony

  3.Free 3 tháng VIP ứng dụng FPT Play

  4.Free 1 tháng MAX FPT Play

  5.Miễn phí 12 tháng gói K+

  6.Miễn phí 6 tháng gói ứng dụng VieON

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  37 Tivi

Load more

DMCA.com Protection Status
Close menu
Loading