Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10VR1BV

  Panasonic 10.5 Kg FD10VR1BV

   

  Quà: 190.000đ

  Giá bán: 10.920.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A9DRV

  Panasonic 10 kg F100A9DRV 2021

   

  Quà: 130.000đ

  Giá bán: 7.660.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 02 túi nước giặt ô mô 2,8 kg

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt Panasonic 9KG cửa trên NA-F90A9DRV

  Panasonic 9KG cửa trên F90A9DRV

   

  Quà: 120.000đ

  Giá bán: 6.740.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 02 túi nước giặt ô mô 2,8 kg

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt Panasonic Inverter 9kg NA-V90FR1BVT

  Panasonic 9kg V90FR1BVT 2022

   

  Quà: 220.000đ

  Giá bán: 13.050.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 04 túi nước giặt Omo Matic 2.8 kg

  3.Thu cũ đổi mới 900.000đ

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt Panasonic Inverter 11.5 kg NA-FD11AR1BV

  Panasonic 11.5 kg FD11AR1BV

   

  Quà: 170.000đ

  Giá bán: 10.150.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 03 túi nước giặt Omo

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt Panasonic 8.5 Kg NA-F85A9DRV

  Panasonic 8.5 Kg F85A9DRV 2021

   

  Quà: 110.000đ

  Giá bán: 6.280.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 02 túi nước giặt ô mô 2,8 kg

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 kg NA-V105FR1BV

  Panasonic 10.5 kg V105FR1BV 2022

   

  Quà: 240.000đ

  Giá bán: 14.350.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 04 túi nước giặt Omo Matic 2.8 kg

  3.Thu cũ đổi mới 900.000đ

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt Panasonic Inverter 10.5 Kg NA-FD10XR1LV

  Panasonic 10.5 Kg FD10XR1LV

   

  Quà: 170.000đ

  Giá bán: 9.910.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt Panasonic Inverter 9kg NA-V90FC1LVT

  Panasonic 9kg V90FC1LVT 2022

   

  Quà: 200.000đ

  Giá bán: 11.960.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 04 túi nước giặt Omo Matic 2.8 kg

  3.Thu cũ đổi mới 700.000đ

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9.5kg giặt 6kg sấy NA-S956FR1BV

  Panasonic 9.5kg giặt 6kg sấy S956FR1BV 2022

   

  Quà: 280.000đ

  Giá bán: 16.380.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 04 túi nước giặt Omo Matic 2.8 kg

  3.Thu cũ đổi mới 1.800.000 đ

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt Panasonic Inverter 9,5 kg NA-V95FR1BVT

  Panasonic 9,5 kg V95FR1BVT 2022

   

  Quà: 230.000đ

  Giá bán: 13.490.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 04 túi nước giặt Omo Matic 2.8 kg

  3.Thu cũ đổi mới 900.000đ

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Máy giặt sấy Panasonic Inverter 9kg giặt 6kg sấy NA-S96FR1BVT

  Panasonic 9kg giặt 6kg sấy S96FR1BVT 2022

   

  Quà: 270.000đ

  Giá bán: 15.940.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 04 túi nước giặt Omo Matic 2.8 kg

  3.Thu cũ đổi mới 1.800.000 đ

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  3 Máy giặt

Load more

Close menu
Loading