Samnec Điện Máy

Samnec Online 0

Samnec Điện Máy

Sale tưng bừng mừng đại lễ
Google Tivi Sony Full Array LED 4K HDR 65 inch XR-65X90L
Sale sập đáy cháy Euro
13%

Google Tivi Sony Full Array LED 4K HDR 65 inch XR-65X90L

Giá niêm yết: 34.890.000

Giá bán: 30.360.000

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 233 lít GR-RT303WE-PMV(52)
Sale sập đáy cháy Euro
29%

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 233 lít GR-RT303WE-PMV(52)

Giá niêm yết: 7.990.000

Giá bán: 5.700.000

Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS775WI-PMV(06)-MG
Sale sập đáy cháy Euro
39%

Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS775WI-PMV(06)-MG

Giá niêm yết: 21.650.000

Giá bán: 13.390.000

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BK105G4V(SS)
Sale sập đáy cháy Euro
48%

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BK105G4V(SS)

Giá niêm yết: 9.950.000

Giá bán: 5.200.000

Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec
Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec

NGÀY GIỜ PHÚT GIÂY

00 00 00 00

Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec
Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec
 • 1
 • 2
 • 3
Điều hòa Toshiba Inverter 9000 BTU RAS-H10C4KCVG-V
Sale sập đáy cháy Euro
9%

Điều hòa Toshiba Inverter 9000 BTU RAS-H10C4KCVG-V

Giá niêm yết: 9.080.000

Giá bán: 8.290.000

Điều hòa không khí 9000BTU Toshiba RAS-H10Z1KCVG-V
Sale sập đáy cháy Euro
1%

Điều hòa không khí 9000BTU Toshiba RAS-H10Z1KCVG-V

Giá niêm yết: 8.350.000

Giá bán: 8.290.000

Điều hòa Toshiba 18000 BTU RAS-H18U2KSG-V
Sale sập đáy cháy Euro
7%

Điều hòa Toshiba 18000 BTU RAS-H18U2KSG-V

Giá niêm yết: 16.020.000

Giá bán: 15.040.000

Điều hòa 1 chiều Inverter 12000 BTU Hitachi RAK/RAC-CH13PCASV
Sale sập đáy cháy Euro
18%

Điều hòa 1 chiều Inverter 12000 BTU Hitachi RAK/RAC-CH13PCASV

Giá niêm yết: 11.680.000

Giá bán: 9.680.000

Điều hòa 1 chiều Inverter 9000BTU Hitachi RAK/RAC-CH10PCASV
Sale sập đáy cháy Euro
14%

Điều hòa 1 chiều Inverter 9000BTU Hitachi RAK/RAC-CH10PCASV

Giá niêm yết: 9.150.000

Giá bán: 7.880.000

Điều hòa Hitachi 1 chiều Inverter 18000 BTU RAK/RAC-DJ18PCASVX
Sale sập đáy cháy Euro
10%

Điều hòa Hitachi 1 chiều Inverter 18000 BTU RAK/RAC-DJ18PCASVX

Giá niêm yết: 17.310.000

Giá bán: 15.670.000

Điều hòa Hitachi 1 chiều Inverter 9000 BTU RAK/RAC-DJ10PCASVX
Sale sập đáy cháy Euro
31%

Điều hòa Hitachi 1 chiều Inverter 9000 BTU RAK/RAC-DJ10PCASVX

Giá niêm yết: 10.980.000

Giá bán: 7.600.000

Điều hòa Panasonic Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9WKH-8
Sale sập đáy cháy Euro
2%

Điều hòa Panasonic Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9WKH-8

Giá niêm yết: 13.390.000

Giá bán: 13.230.000

Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec
 • 1
 • 2
Sale tưng bừng mừng đại lễ
Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BL95A4V(SS)
Sale sập đáy cháy Euro
40%

Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BL95A4V(SS)

Giá niêm yết: 8.580.000

Giá bán: 5.200.000

Máy giặt Toshiba Inverter 8,5 kg TW-BK95S2V(WK)
Sale sập đáy cháy Euro
0%

Máy giặt Toshiba Inverter 8,5 kg TW-BK95S2V(WK)

Giá niêm yết: 7.900.000

Giá bán: 7.900.000

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BK105G4V(SS)
Sale sập đáy cháy Euro
48%

Máy giặt Toshiba Inverter 9.5 kg TW-BK105G4V(SS)

Giá niêm yết: 9.950.000

Giá bán: 5.200.000

Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BK95S3V(SK)
Sale sập đáy cháy Euro
23%

Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BK95S3V(SK)

Giá niêm yết: 7.950.000

Giá bán: 6.200.000

Máy Giặt Lồng Đứng Toshiba 12 kg AW-DUK1300KV(SG)
Sale sập đáy cháy Euro
20%

Máy Giặt Lồng Đứng Toshiba 12 kg AW-DUK1300KV(SG)

Giá niêm yết: 8.650.000

Giá bán: 7.000.000

Máy giặt sấy Toshiba Inverter 10 Kg TWD-BM115GF4V(SK)
Sale sập đáy cháy Euro
13%

Máy giặt sấy Toshiba Inverter 10 Kg TWD-BM115GF4V(SK)

Giá niêm yết: 12.600.000

Giá bán: 10.970.000

Máy sấy quần áo thông hơi Toshiba 7 kg TD-H80SEV(WK)
Sale sập đáy cháy Euro
33%

Máy sấy quần áo thông hơi Toshiba 7 kg TD-H80SEV(WK)

Giá niêm yết: 7.990.000

Giá bán: 5.400.000

Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BH95S2V(WK)
Sale sập đáy cháy Euro
20%

Máy giặt Toshiba Inverter 8.5 kg TW-BH95S2V(WK)

Giá niêm yết: 6.970.000

Giá bán: 5.600.000

Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec
Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec
 • 1
 • 2
 • 3
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GMG
Sale sập đáy cháy Euro
10%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GMG

Giá niêm yết: 35.610.000

Giá bán: 32.300.000

Tủ lạnh Hitachi 323 Lít R-B340EGV1
Sale sập đáy cháy Euro
29%

Tủ lạnh Hitachi 323 Lít R-B340EGV1

Giá niêm yết: 13.790.000

Giá bán: 9.800.000

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GMG
Sale sập đáy cháy Euro
15%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GMG

Giá niêm yết: 18.200.000

Giá bán: 15.500.000

Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK
Sale sập đáy cháy Euro
31%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 GBK

Giá niêm yết: 24.900.000

Giá bán: 17.300.000

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GCK
Sale sập đáy cháy Euro
19%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 GCK

Giá niêm yết: 29.830.000

Giá bán: 24.450.000

Tủ lạnh Hitachi 540 lít R-HW540RV XK
Sale sập đáy cháy Euro
1%

Tủ lạnh Hitachi 540 lít R-HW540RV XK

Giá niêm yết: 48.480.000

Giá bán: 48.100.000

Tủ lạnh Hitachi Inverter 590 lít R-M800PGV0 GBK
Sale sập đáy cháy Euro
46%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 590 lít R-M800PGV0 GBK

Giá niêm yết: 49.300.000

Giá bán: 26.900.000

Tủ lạnh Hitachi inverter 595 lít R-S800PGV0 GBK
Sale sập đáy cháy Euro
35%

Tủ lạnh Hitachi inverter 595 lít R-S800PGV0 GBK

Giá niêm yết: 35.790.000

Giá bán: 23.400.000

Sale sập đáy, cháy euro khi mua Tivi tại điện máy Samnec
 • 1
 • 2
 • 3
Sale tưng bừng mừng đại lễ
Tủ đông Sanaky Inverter 400 lít VH4099A3
Sale sập đáy cháy Euro
9%

Tủ đông Sanaky Inverter 400 lít VH4099A3

Giá niêm yết: 8.720.000

Giá bán: 7.990.000

Tủ đông Sanaky 530 lít VH6699HY3
Sale sập đáy cháy Euro
5%

Tủ đông Sanaky 530 lít VH6699HY3

Giá niêm yết: 14.750.000

Giá bán: 14.050.000

Tủ đông Sanaky 400 lít VH4099W3
Sale sập đáy cháy Euro
19%

Tủ đông Sanaky 400 lít VH4099W3

Giá niêm yết: 9.920.000

Giá bán: 8.100.000

Tủ đông Sanaky Inverter 360 lít VH3699A3
Sale sập đáy cháy Euro
13%

Tủ đông Sanaky Inverter 360 lít VH3699A3

Giá niêm yết: 8.950.000

Giá bán: 7.810.000

Tủ mát Sanaky 340 lít VH408WL
Sale sập đáy cháy Euro
5%

Tủ mát Sanaky 340 lít VH408WL

Giá niêm yết: 11.260.000

Giá bán: 10.750.000

Tủ mát Sanaky 200 lít VH258WL
Sale sập đáy cháy Euro
10%

Tủ mát Sanaky 200 lít VH258WL

Giá niêm yết: 9.520.000

Giá bán: 8.590.000

Tủ mát Sanaky 240 lít VH308KL
Sale sập đáy cháy Euro
9%

Tủ mát Sanaky 240 lít VH308KL

Giá niêm yết: 9.920.000

Giá bán: 9.060.000

Tủ mát Sanaky inverter 340 lít VH408K3L
Sale sập đáy cháy Euro
9%

Tủ mát Sanaky inverter 340 lít VH408K3L

Giá niêm yết: 12.320.000

Giá bán: 11.270.000

 • 1
 • 2
 • 3

© copyright 2019. Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec, Công Ty Cổ Phần Thành Viên Samnec 1. ĐKKD số: 0203004083 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp ngày: 28/07/2004

Trụ sở chính: Số 4 Hồ Sen - phường Trại Cau - quận Lê Chân - TP.Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3611.960. Email: info@samnec.com.vn. Người đại diện: Đặng Minh Sơn

Website Samnec đăng ký bộ công thương
Tìm kiếm
Loading