Samnec Điện Máy

Samnec Online 0

Samnec Điện Máy

Samnec / Tivi
  •  Độc quyền
  •  Giảm mạnh
  •  Trả góp

48 sản phẩm

  • Giá tăng
  • Giá giảm
  • Bán chạy

Google Tivi Sony 4K 50 inch K-50S30

Google Tivi Sony 4K 50 inch K-50S30 2024

 

-12%

Quà: 2.160.000đ

Giá bán: 17.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 55 inch QA55QN85DBKXXV

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 55 inch QA55QN85DBKXXV 2024

 

-20%

Quà: 7.380.000đ

Giá bán: 35.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Tặng loa thanh Samsung HW-Q600C/SV

3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

4.Miễn phí VieON All ACCESS 8K (K+) 6 tháng

5.Miễn phí 07 tháng gói giải trí cao cấp SMAX

6.Miễn phí 06 tháng gói TVOD

7.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

8.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

9.Miễn phí 03 tháng gói On SS Premium

10.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 4K 50 inch Samsung QA50QN90DAKXXVSale

Smart Tivi Neo QLED 4K 50 inch Samsung QA50QN90DAKXXV 2024

 

-32%

Quà: 11.950.000đ

Giá bán: 36.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

3.Miễn phí VieON All ACCESS 8K (K+) 6 tháng

4.Miễn phí 07 tháng gói giải trí cao cấp SMAX

5.Miễn phí 06 tháng gói TVOD

6.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

7.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

8.Miễn phí 03 tháng gói On SS Premium

9.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi UHD 4K 55 inch Samsung UA55DU7000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 55 inch Samsung UA55DU7000KXXV 2024

 

-13%

Quà: 1.810.000đ

Giá bán: 13.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

4.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

5.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

6.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 55 inch Samsung UA55DU8500KXXV

Smart Tivi 4K 55 inch Samsung UA55DU8500KXXV 2024

loading43"loading50"

Quà: 760.000đ

Giá bán: 15.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

4.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 50 inch Samsung UA50DU8500KXXV

Smart Tivi 4K 50 inch Samsung UA50DU8500KXXV 2024

loading55"loading43"

-8%

Quà: 1.320.000đ

Giá bán: 14.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Miễn phí 03 tháng gói On SS Premium

4.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

7.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K 55 Inch Samsung QA55Q80DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K 55 Inch Samsung QA55Q80DAKXXV 2024

 

-11%

Quà: 3.200.000đ

Giá bán: 26.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Miễn phí VieON All ACCESS 8K (K+) 6 tháng

3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

4.Free 1 tháng MAX FPT Play

5.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

6.Miễn phí 07 tháng gói giải trí cao cấp SMAX

7.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

8.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi OLED 4K 55 Inch Samsung QA55S90DAKXXV

Smart Tivi OLED 4K 55 Inch Samsung QA55S90DAKXXV 2024

loading65"

-19%

Quà: 8.900.000đ

Giá bán: 44.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

3.Miễn phí VieON All ACCESS 8K (K+) 6 tháng

4.Miễn phí 07 tháng gói giải trí cao cấp SMAX

5.Miễn phí 06 tháng gói TVOD

6.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

7.Miễn phí 03 tháng gói On SS Premium

8.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 4K 55 inch Samsung QA55QN90DAKXXV

Smart Tivi Neo QLED 4K 55 inch Samsung QA55QN90DAKXXV 2024

loading65"

-24%

Quà: 10.880.000đ

Giá bán: 44.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Tặng loa thanh Samsung HW-Q600C/SV

3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

4.Miễn phí VieON All ACCESS 8K (K+) 6 tháng

5.Miễn phí 07 tháng gói giải trí cao cấp SMAX

6.Miễn phí 06 tháng gói TVOD

7.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

8.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

9.Miễn phí 03 tháng gói On SS Premium

10.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K Samsung 55 Inch QA55Q60DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K Samsung 55 Inch QA55Q60DAKXXV 2024

loading43"loading50"

-10%

Quà: 1.810.000đ

Giá bán: 17.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

4.Miễn phí 07 tháng gói giải trí cao cấp SMAX

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

7.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 50 Inch QA50LS03DAKXXV

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 50 Inch QA50LS03DAKXXV 2024

loading55 Inchloading65 Inchloading75 Inch

-17%

Quà: 3.910.000đ

Giá bán: 22.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Tặng khung viền Tivi The Frame 50 inch VG-SCFA50TKBRU

3.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

4.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

5.Miễn phí 12 tháng xem gói Gia Đình tiêu chuẩn

6.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 55 Inch QA55LS03DAKXXV

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 55 Inch QA55LS03DAKXXV 2024

loading50 Inchloading65 Inchloading75 Inch

-19%

Quà: 5.420.000đ

Giá bán: 27.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

3.Tặng khung viền Tivi The Frame 55 inch VG-SCFA55TKBRU

4.Miễn phí 01 tháng xem gói giải trí cao cấp Smax

5.Miễn phí 03 tháng gói Super Vip Samsung

6.Miễn phí 01 tháng gói On SS VIP Plus

So sánh sản phẩm

So sánh

Xem thêm 36 sản phẩm

© copyright 2019. Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec, Công Ty Cổ Phần Thành Viên Samnec 1. ĐKKD số: 0203004083 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp ngày: 28/07/2004

Trụ sở chính: Số 4 Hồ Sen - phường Trại Cau - quận Lê Chân - TP.Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3611.960. Email: info@samnec.com.vn. Người đại diện: Đặng Minh Sơn

Website Samnec đăng ký bộ công thương
Tìm kiếm
Loading