Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi LG UHD 4K 50 inch 50UP7720PTC

  LG 4K 50 inch 50UP7720PTC 2021

  loading43"loading55"loading65"

  -17%

  Quà: 2.440.000đ

  Giá bán: 13.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí gói FPT Play MAX 1 tháng

  3.Miễn phí gói VTV Cab On Phim ảnh 3 tháng

  4.Miễn phí VTV Cab On VIP 3 tháng

  5.Miễn phí 1 năm VTV Cab On cơ bản

  6.Free 1 năm ClipTV tiêu chuẩn

  7.Hỗ trợ trả góp 0%

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi LG UHD 4K 50 inch 50UP7550PTC

  LG 4K 50 inch 50UP7550PTC 2021

  loading43"loading55"loading65"

  -12%

  Quà: 1.670.000đ

  Giá bán: 13.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free 1 năm ClipTV tiêu chuẩn

  3.Miễn phí 1 năm VTV Cab On cơ bản

  4.Miễn phí VTV Cab On VIP 3 tháng

  5.Miễn phí gói VTV Cab On Phim ảnh 3 tháng

  6.Miễn phí gói FPT Play MAX 1 tháng

  7.Hỗ trợ trả góp 0%

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi LG QNED 4K 75 inch 75QNED91TPA

  LG QNED 4K 75 inch 75QNED91TPA 2021

  loading65"loading86"

  -18%

  Quà: 13.510.000đ

  Giá bán: 71.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  3.Free 1 năm ClipTV tiêu chuẩn

  4.Miễn phí 1 năm VTV Cab On cơ bản

  5.Miễn phí VTV Cab On VIP 3 tháng

  6.Miễn phí gói VTV Cab On Phim ảnh 3 tháng

  7.Miễn phí gói FPT Play MAX 1 tháng

  8.Hỗ trợ trả góp 0%

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi LG UHD 4K 43 inch 43UP7550PTC

  LG 4K 43 inch 43UP7550PTC 2021

  loading50"loading55"loading65"

  -17%

  Quà: 2.100.000đ

  Giá bán: 11.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free 1 năm ClipTV tiêu chuẩn

  3.Miễn phí 1 năm VTV Cab On cơ bản

  4.Miễn phí VTV Cab On VIP 3 tháng

  5.Miễn phí gói VTV Cab On Phim ảnh 3 tháng

  6.Miễn phí gói FPT Play MAX 1 tháng

  7.Hỗ trợ trả góp 0%

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi LG UHD 4K 55 inch 55UP7550PTC

  LG 4K 55 inch 55UP7550PTC 2021

  loading43"loading50"loading65"

  -17%

  Quà: 2.540.000đ

  Giá bán: 14.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free 1 năm ClipTV tiêu chuẩn

  3.Miễn phí 1 năm VTV Cab On cơ bản

  4.Miễn phí VTV Cab On VIP 3 tháng

  5.Miễn phí gói VTV Cab On Phim ảnh 3 tháng

  6.Miễn phí gói FPT Play MAX 1 tháng

  7.Hỗ trợ trả góp 0%

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Sản phẩm độc quyền

  Smart Tivi LG UHD 4K 70 inch 70UQ8050PSB

  LG 4K 70 inch 70UQ8050PSB 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading70"loading75"

  -17%

  Quà: 5.440.000đ

  Giá bán: 30.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi LG UHD 4K 43 inch 43UP8100PTB

  LG 4K 43 inch 43UP8100 2021

  loading50"loading55"loading65"

  -15%

  Quà: 1.860.000đ

  Giá bán: 12.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Free 1 năm ClipTV tiêu chuẩn

  4.Miễn phí 1 năm VTV Cab On cơ bản

  5.Miễn phí VTV Cab On VIP 3 tháng

  6.Miễn phí gói VTV Cab On Phim ảnh 3 tháng

  7.Miễn phí gói FPT Play MAX 1 tháng

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi LG OLED 4K 48 inch OLED48A1PTA

  LG 4K 48 inch 48A1 2021

  loading55"loading65"

  -18%

  Quà: 4.490.000đ

  Giá bán: 24.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  3.Miễn phí gói FPT Play MAX 1 tháng

  4.Miễn phí gói VTV Cab On Phim ảnh 3 tháng

  5.Miễn phí VTV Cab On VIP 3 tháng

  6.Miễn phí 1 năm VTV Cab On cơ bản

  7.Free 1 năm ClipTV tiêu chuẩn

  8.Tặng loa thanh LG SP2.CVNMLLK

  9.Hỗ trợ trả góp 0%

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi LG OLED 4K 55 inch OLED55A1PTA

  LG 4K 55 inch 55A1 2021

  loading48"loading65"

  -23%

  Quà: 7.130.000đ

  Giá bán: 29.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  3.Free 1 năm ClipTV tiêu chuẩn

  4.Miễn phí 1 năm VTV Cab On cơ bản

  5.Miễn phí VTV Cab On VIP 3 tháng

  6.Miễn phí gói VTV Cab On Phim ảnh 3 tháng

  7.Miễn phí gói FPT Play MAX 1 tháng

  8.Tặng Loa thanh LG SN5R.DVNMLLK

  9.Hỗ trợ trả góp 0%

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi LG LG StanbyME 27 inch 27ART10AKPL

  LG LG StanbyME 27 inch 27ART10AKPL 2021

   

  -13%

  Quà: 2.870.000đ

  Giá bán: 21.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi LG NanoCell 4K 55 inch 55NANO86TPA

  LG NanoCell 4K 55 inch 55NANO86TPA 2021

  loading50"loading65"loading75"

  -15%

  Quà: 3.010.000đ

  Giá bán: 19.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free 1 năm ClipTV tiêu chuẩn

  3.Miễn phí 1 năm VTV Cab On cơ bản

  4.Miễn phí VTV Cab On VIP 3 tháng

  5.Miễn phí gói VTV Cab On Phim ảnh 3 tháng

  6.Miễn phí gói FPT Play MAX 1 tháng

  7.Hỗ trợ trả góp 0%

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi LG OLED 4K 48 inch OLED48C1PTB

  LG 4K 48 inch 48C1 2021

  loading55"loading65"loading77"

  -17%

  Quà: 4.810.000đ

  Giá bán: 27.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Miễn phí gói FPT Play MAX 1 tháng

  3.Miễn phí gói VTV Cab On Phim ảnh 3 tháng

  4.Miễn phí VTV Cab On VIP 3 tháng

  5.Miễn phí 1 năm VTV Cab On cơ bản

  6.Free 1 năm ClipTV tiêu chuẩn

  7.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  8.Tặng loa thanh LG SP2.CVNMLLK

  9.Hỗ trợ trả góp 0%

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  32 Tivi

Load more

Close menu
Loading