Samnec Điện Máy

Samnec Online 0

Samnec Điện Máy

Tivi Samsung 2024

Smart Tivi UHD 4K 43 Inch Samsung UA43DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 43 Inch Samsung UA43DU8000KXXV 2024

loading50"loading55"loading65"loading75"

-13%

Quà: 1.600.000đ

Giá bán: 11.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi UHD 4K 50 Inch Samsung UA50DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 50 Inch Samsung UA50DU8000KXXV 2024

loading55"loading65"loading75"loading85"

-13%

Quà: 2.020.000đ

Giá bán: 14.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi UHD 4K 55 Inch Samsung UA55DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 55 Inch Samsung UA55DU8000KXXV 2024

loading85"loading75"loading65"

-14%

Quà: 2.470.000đ

Giá bán: 16.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi UHD 4K 65 Inch Samsung UA65DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 65 Inch Samsung UA65DU8000KXXV 2024

 

-14%

Quà: 2.920.000đ

Giá bán: 19.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi UHD 4K 75 Inch Samsung UA75DU8000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 75 Inch Samsung UA75DU8000KXXV 2024

loading85"

-16%

Quà: 5.060.000đ

Giá bán: 29.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 43 inch Samsung UA43DU7700KXXV

Smart Tivi 4K 43 inch Samsung UA43DU7700KXXV 2024

 

-13%

Quà: 1.450.000đ

Giá bán: 10.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi UHD 4K 43 inch Samsung UA43DU7000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 43 inch Samsung UA43DU7000KXXV 2024

 

 

Giá bán: 9.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K Samsung 85 Inch QA85Q60DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K Samsung 85 Inch QA85Q60DAKXXV 2024

 

-17%

Quà: 9.340.000đ

Giá bán: 54.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K Samsung 75 Inch QA75Q60DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K Samsung 75 Inch QA75Q60DAKXXV 2024

 

-16%

Quà: 6.260.000đ

Giá bán: 36.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 85 inch QA85QN85DBKXXV

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 85 inch QA85QN85DBKXXV 2024

 

-19%

Quà: 19.240.000đ

Giá bán: 99.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 55 inch QA55QN85DBKXXV

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 55 inch QA55QN85DBKXXV 2024

 

-22%

Quà: 8.610.000đ

Giá bán: 37.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 98 inch Samsung QA98QN90DAKXXV

Smart Tivi 4K 98 inch Samsung QA98QN90DAKXXV 2024

 

-20%

Quà: 36.240.000đ

Giá bán: 179.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 85 inch Samsung QA85QN90DAKXXV

Smart Tivi 4K 85 inch Samsung QA85QN90DAKXXV 2024

 

-18%

Quà: 22.670.000đ

Giá bán: 119.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 75 inch Samsung QA75QN90DAKXXV

Smart Tivi 4K 75 inch Samsung QA75QN90DAKXXV 2024

 

-19%

Quà: 16.670.000đ

Giá bán: 84.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 4K 50 inch Samsung QA50QN90DAKXXVSale

Smart Tivi Neo QLED 4K 50 inch Samsung QA50QN90DAKXXV 2024

 

-31%

Quà: 11.730.000đ

Giá bán: 36.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi UHD 4K 75 inch Samsung UA75DU7000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 75 inch Samsung UA75DU7000KXXV 2024

 

 

Giá bán: 25.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi UHD 4K 65 inch Samsung UA65DU7000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 65 inch Samsung UA65DU7000KXXV 2024

 

 

Giá bán: 16.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi UHD 4K 55 inch Samsung UA55DU7000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 55 inch Samsung UA55DU7000KXXV 2024

 

 

Giá bán: 13.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi UHD 4K 50 inch Samsung UA50DU7000KXXV

Smart Tivi UHD 4K 50 inch Samsung UA50DU7000KXXV 2024

 

 

Giá bán: 12.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 85 inch Samsung UA85DU7700KXXV

Smart Tivi 4K 85 inch Samsung UA85DU7700KXXV 2024

 

-16%

Quà: 7.790.000đ

Giá bán: 45.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 75 inch Samsung UA75DU7700KXXV

Smart Tivi 4K 75 inch Samsung UA75DU7700KXXV 2024

 

-16%

Quà: 4.710.000đ

Giá bán: 27.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 65 inch Samsung UA65DU7700KXXV

Smart Tivi 4K 65 inch Samsung UA65DU7700KXXV 2024

 

-14%

Quà: 2.620.000đ

Giá bán: 17.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 55 inch Samsung UA55DU7700KXXV

Smart Tivi 4K 55 inch Samsung UA55DU7700KXXV 2024

 

-14%

Quà: 2.310.000đ

Giá bán: 15.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 50 inch Samsung UA50DU7700KXXV

Smart Tivi 4K 50 inch Samsung UA50DU7700KXXV 2024

 

-13%

Quà: 1.880.000đ

Giá bán: 13.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 75 inch Samsung UA75DU8500KXXV

Smart Tivi 4K 75 inch Samsung UA75DU8500KXXV 2024

loading65"loading55 icnhloading50"loading43"

-16%

Quà: 5.140.000đ

Giá bán: 30.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 65 inch Samsung UA65DU8500KXXV

Smart Tivi 4K 65 inch Samsung UA65DU8500KXXV 2024

loading55"loading50"loading43"

-14%

Quà: 3.000.000đ

Giá bán: 20.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 55 inch Samsung UA55DU8500KXXV

Smart Tivi 4K 55 inch Samsung UA55DU8500KXXV 2024

loading43"loading50"

-14%

Quà: 2.550.000đ

Giá bán: 17.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 50 inch Samsung UA50DU8500KXXV

Smart Tivi 4K 50 inch Samsung UA50DU8500KXXV 2024

loading55"loading43"

-13%

Quà: 2.070.000đ

Giá bán: 15.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi 4K 43 inch Samsung UA43DU8500KXXV

Smart Tivi 4K 43 inch Samsung UA43DU8500KXXV 2024

 

-13%

Quà: 1.670.000đ

Giá bán: 12.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Crystal UHD 4K 98 Inch Samsung UA98DU9000KXXV

Smart Tivi Crystal UHD 4K 98 Inch Samsung UA98DU9000KXXV 2024

 

-17%

Quà: 18.770.000đ

Giá bán: 109.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K 85 Inch Samsung QA85Q70DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K 85 Inch Samsung QA85Q70DAKXXV 2024

loading75"loading65"loading55"

-17%

Quà: 11.050.000đ

Giá bán: 64.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K 75 Inch Samsung QA75Q70DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K 75 Inch Samsung QA75Q70DAKXXV 2024

loading65"loading55"loading85"

-16%

Quà: 7.630.000đ

Giá bán: 44.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K 65 Inch Samsung QA65Q70DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K 65 Inch Samsung QA65Q70DAKXXV 2024

loading55"

-16%

Quà: 5.060.000đ

Giá bán: 29.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K 55 Inch Samsung QA55Q70DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K 55 Inch Samsung QA55Q70DAKXXV 2024

loading65"

-14%

Quà: 3.380.000đ

Giá bán: 22.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K 85 Inch Samsung QA85Q80DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K 85 Inch Samsung QA85Q80DAKXXV 2024

loading75"loading65"loading65"

-13%

Quà: 10.190.000đ

Giá bán: 72.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K 75 Inch Samsung QA75Q80DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K 75 Inch Samsung QA75Q80DAKXXV 2024

loading65"loading55"

-17%

Quà: 8.490.000đ

Giá bán: 49.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K 65 Inch Samsung QA65Q80DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K 65 Inch Samsung QA65Q80DAKXXV 2024

loading55"loading75"

-16%

Quà: 5.910.000đ

Giá bán: 34.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K 55 Inch Samsung QA55Q80DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K 55 Inch Samsung QA55Q80DAKXXV 2024

 

-14%

Quà: 4.130.000đ

Giá bán: 27.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi OLED 4K 65 Inch Samsung QA65S90DAKXXV

Smart Tivi OLED 4K 65 Inch Samsung QA65S90DAKXXV 2024

loading55"

-20%

Quà: 13.060.000đ

Giá bán: 63.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi OLED 4K 55 Inch Samsung QA55S90DAKXXV

Smart Tivi OLED 4K 55 Inch Samsung QA55S90DAKXXV 2024

loading65"

-16%

Quà: 7.630.000đ

Giá bán: 44.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi OLED 4K 77 Inch Samsung QA77S95DAKXXV

Smart Tivi OLED 4K 77 Inch Samsung QA77S95DAKXXV 2024

loading65"

-22%

Quà: 24.240.000đ

Giá bán: 109.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi OLED 4K 65 Inch Samsung QA65S95DAKXXV

Smart Tivi OLED 4K 65 Inch Samsung QA65S95DAKXXV 2024

loading77"

-20%

Quà: 14.100.000đ

Giá bán: 69.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 75 inch QA75QN85DBKXXV

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 75 inch QA75QN85DBKXXV 2024

loading65"

-20%

Quà: 13.580.000đ

Giá bán: 66.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 65 inch QA65QN85DBKXXV

Smart Tivi Neo QLED 4K Samsung 65 inch QA65QN85DBKXXV 2024

loading75"

-21%

Quà: 9.830.000đ

Giá bán: 44.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 4K 55 inch Samsung QA55QN90DAKXXV

Smart Tivi Neo QLED 4K 55 inch Samsung QA55QN90DAKXXV 2024

loading65"

-21%

Quà: 9.830.000đ

Giá bán: 44.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 4K 65 inch Samsung QA65QN90DAKXXV

Smart Tivi Neo QLED 4K 65 inch Samsung QA65QN90DAKXXV 2024

loading55"

-21%

Quà: 11.540.000đ

Giá bán: 54.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 8K Samsung 65 inch QA65QN800DKXXV

Smart Tivi Neo QLED 8K Samsung 65 inch QA65QN800DKXXV 2024

 

-19%

Quà: 17.520.000đ

Giá bán: 89.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Neo QLED 8K 85 Inch QA85QN900DKXXV

Smart Tivi Neo QLED 8K 85 Inch QA85QN900DKXXV 2024

 

-19%

Quà: 43.090.000đ

Giá bán: 219.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K Samsung 65 Inch QA65Q60DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K Samsung 65 Inch QA65Q60DAKXXV 2024

loading55"loading50"loading43"

-16%

Quà: 4.030.000đ

Giá bán: 23.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K Samsung 55 Inch QA55Q60DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K Samsung 55 Inch QA55Q60DAKXXV 2024

loading43"loading50"

-14%

Quà: 2.770.000đ

Giá bán: 18.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K Samsung 43 Inch QA43Q60DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K Samsung 43 Inch QA43Q60DAKXXV 2024

loading50inch

-13%

Quà: 1.880.000đ

Giá bán: 13.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi QLED 4K Samsung 50 Inch QA50Q60DAKXXV

Smart Tivi QLED 4K Samsung 50 Inch QA50Q60DAKXXV 2024

 

-14%

Quà: 2.390.000đ

Giá bán: 16.400.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 75 Inch QA75LS03DAKXXV

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 75 Inch QA75LS03DAKXXV 2024

loading50"loading55"loading65"

-21%

Quà: 11.540.000đ

Giá bán: 54.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 65 Inch QA65LS03DAKXXV

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 65 Inch QA65LS03DAKXXV 2024

loading55"loading50"loading75"

-22%

Quà: 8.790.000đ

Giá bán: 38.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 50 Inch QA50LS03DAKXXV

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 50 Inch QA50LS03DAKXXV 2024

loading55 Inchloading65 Inchloading75 Inch

-16%

Quà: 3.860.000đ

Giá bán: 22.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 55 Inch QA55LS03DAKXXV

Smart Tivi Samsung The Frame QLED 4K 55 Inch QA55LS03DAKXXV 2024

loading50 Inchloading65 Inchloading75 Inch

-20%

Quà: 5.800.000đ

Giá bán: 27.900.000đ

1.Hỗ trợ 50K xăng xe

So sánh sản phẩm

So sánh

© copyright 2019. Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Samnec, Công Ty Cổ Phần Thành Viên Samnec 1. ĐKKD số: 0203004083 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp ngày: 28/07/2004

Trụ sở chính: Số 4 Hồ Sen - phường Trại Cau - quận Lê Chân - TP.Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3611.960. Email: info@samnec.com.vn. Người đại diện: Đặng Minh Sơn

Website Samnec đăng ký bộ công thương
Tìm kiếm
Loading