Samnec Tin công nghệ

5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu của tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus

Đăng bởi: Quang Tân - 2 năm trước
Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5012S8/SV

Samsung RT29K5012S8

Giá: 8.260.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 364 lít RT35K5532S8/SV

Samsung RT35K5532S8

Giá: 7.690.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 586 lít RT58K7100BS/SV

Samsung RT58K7100BS

Giá: 17.120.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 502 lít RT50K6631BS/SV

Samsung RT50K6631BS

Giá: 16.450.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 438 lít RT43K6631SL/SV

Samsung RT43K6631SL

Giá: 15.080.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 438 lít RT43K6331SL/SV

Samsung RT43K6331SL

Giá: 17.390.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 380 lít RT38K5982SL/SV

Samsung RT38K5982SL

Giá: 14.510.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 384 lít RT38K5032GL/SV

Samsung RT38K5032GL

Giá: 13.430.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 364 lít RT35K5532UT/SV

Samsung RT35K5532UT

Liên hệ giá

Tủ lạnh Samsung Inverter 320 lít RT32K5532S8/SV

Samsung RT32K5532S8

Giá: 6.810.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 548 lít RS552NRUA9M/SV

Samsung RS552NRUA9M

Giá: 22.150.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 548 lít RS552NRUASL/SV

Samsung RS552NRUASL

Giá: 19.970.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 620 lít RS62K62277P/SV

Samsung RS62K62277P

Giá: 20.850.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 362 lít RT35K5982S8/SV

Samsung RT35K5982S8

Giá: 13.290.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 641 lít RH62K62377P/SV

Samsung RH62K62377P

Giá: 21.510.000

Tủ lạnh Samsung 538 lít RF50K5821FG/SV

Samsung RF50K5821FG

Giá: 30.970.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 620 lít RH58K6687SL/SV

Samsung RH58K6687SL

Giá: 29.480.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 543 lít RS554NRUA1J/SV

Samsung RS554NRUA1J

Giá: 16.270.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 360 lít RT35K5982BS/SV

Samsung RT35K5982BS

Giá: 15.750.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 382 lít RT38K5982DX/SV

Samsung RT38K5982DX

Giá: 14.990.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 452 lít RT46K6885BS/SV

Samsung RT46K6885BS

Giá: 17.140.000

Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532DX/SV

Samsung RT29K5532DX

Giá: 9.310.000

Top