Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • T.Góp 0%

  Máy chiếu bỏ túi Samsung The FreeStyle 100 inch SP-LSP3BLAXXV

  Máy chiếu bỏ túi Samsung The FreeStyle 100 inch LSP3BLAXXV 2022

   

  -25%

  Quà: 6.330.000đ

  Giá bán: 24.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.Tặng Túi đựng VG-SCLA00G/XY

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung The Sero 4K 43 inch QA43LS05BAKXXV

  Samsung The Sero 4K 43 inch 43LS05B 2022

   

  -12%

  Quà: 3.510.000đ

  Giá bán: 28.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.Free VIP Cine VieOn 8K

  5.Free gói Crystal+ Samsung

  6.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  7.Free 1 tháng MAX FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Samsung The Frame Lifestyle TV 55 inch QA55LS03AAKXXV

  Samsung The Frame Lifestyle TV 55 inch 55LS03A 2021

  loading43"loading50"loading65"loading75"

  -24%

  Quà: 5.920.000đ

  Giá bán: 24.400.000đ

  1.Hỗ trợ trả góp 0%

  2.Hỗ trợ 50K xăng xe

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.Tặng khung viền The Frame

  5.Free 1 tháng MAX FPT Play

  6.Free xem ứng dụng VTVCab On

  7.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  8.Free 12 tháng SVOD Basic

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung The Frame 4K 55 inch QA55LS03BAKXXV

  Samsung The Frame 4K 55 inch 55LS03B 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -12%

  Quà: 3.950.000đ

  Giá bán: 31.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.Tặng khung viền The Frame

  5.Free VIP Cine VieOn 8K

  6.Free gói Crystal+ Samsung

  7.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  8.Free 1 tháng MAX FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Samsung The Frame Lifestyle TV 75 inch QA75LS03AAKXXV

  Samsung The Frame Lifestyle TV 75 inch 75LS03A 2021

  loading43"loading50"loading55"loading65"

  -20%

  Quà: 8.890.000đ

  Giá bán: 43.900.000đ

  1.Hỗ trợ trả góp 0%

  2.Hỗ trợ 50K xăng xe

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.Tặng khung viền The Frame

  5.Free 1 tháng MAX FPT Play

  6.Free xem ứng dụng VTVCab On

  7.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  8.Free 12 tháng SVOD Basic

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Samsung The Frame Lifestyle TV 65 inch QA65LS03AAKXXV

  Samsung The Frame Lifestyle TV 65 inch 65LS03A 2021

  loading43"loading50"loading55"loading75"

  -20%

  Quà: 6.580.000đ

  Giá bán: 32.400.000đ

  1.Hỗ trợ trả góp 0%

  2.Hỗ trợ 50K xăng xe

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.Tặng khung viền The Frame

  5.Free 1 tháng MAX FPT Play

  6.Free xem ứng dụng VTVCab On

  7.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  8.Free 12 tháng SVOD Basic

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung The Frame 4K 75 inch QA75LS03BAKXXV

  Samsung The Frame 4K 75 inch 75LS03B 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -12%

  Quà: 7.380.000đ

  Giá bán: 56.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.Tặng khung viền The Frame

  6.Free VIP Cine VieOn 8K

  7.Free gói Crystal+ Samsung

  8.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  9.Free 1 tháng MAX FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Samsung Tivi The Terrace QLED 4K QA75LST7TAKXXV

  Samsung Terrace QLED 4K 75LST7T

  loading65"

  -17%

  Quà: 26.640.000đ

  Giá bán: 149.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung The Serif 4K 55 inch QA55LS01BAKXXV

  Samsung The Serif 4K 55 inch 55LS01B 2022

  loading50"loading55"loading65"

  -10%

  Quà: 3.110.000đ

  Giá bán: 28.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.Free VIP Cine VieOn 8K

  5.Free gói Crystal+ Samsung

  6.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  7.Free 1 tháng MAX FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung The Serif 4K 65 inch QA65LS01BAKXXV

  Samsung The Serif 4K 65 inch 65LS01B 2022

  loading50"loading55"loading65"

  -13%

  Quà: 5.420.000đ

  Giá bán: 39.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  6.Free 1 tháng MAX FPT Play

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung The Frame 4K 43 inch QA43LS03BAKXXV

  Samsung The Frame 4K 43 inch 43LS03B 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"

  -14%

  Quà: 3.660.000đ

  Giá bán: 24.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.Tặng khung viền The Frame

  5.Free VIP Cine VieOn 8K

  6.Free gói Crystal+ Samsung

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Samsung Tivi The Terrace QLED 4K QA65LST7TAKXXV

  Samsung Terrace QLED 4K 65LST7T

  loading75"

  -17%

  Quà: 17.330.000đ

  Giá bán: 99.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  6 Tivi

Load more

Close menu
Loading