- Đối với Khách hàng: Samnec nhìn nhận Khách hàng là Ân nhân. Khách hàng chính là nhân tố quyết định sự tồn tại bền vững và phát triển của Samnec. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, Samnec luôn phải cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để làm hài lòng Khách hàng. Khẩu hiệu của Samnec là:

 • Đỉnh cao nào cũng chinh phục
 • Dịch vụ nào cũng hoàn hảo
 • Khách hàng nào cũng thoả mãn

- Đối với Đối tác; Bạn hàng: Sự tôn trọng, bảo vệ uy tín và quyền lợi chính đáng của mỗi bên luôn được Samnec đặt lên hàng đầu bởi, Samnec hiểu rằng trong Hợp tác kinh doanh Chữ tín mới là nguồn vốn lớn nhất mà không một ai có thể đánh giá và có thể cân đong đo đếm được. Triết lý hợp tác kinh doanh của Samnec là:

 • Không có Tình bạn vĩnh hằng
 • Không có Kẻ thù vĩnh cửu
 • Chỉ có quyền lợi của mỗi bên là mãi mãi, cần phải tôn trọng

- Với mọi sự cố, khó khăn thuận lợi phát sinh trong quá trình hợp tác Samnec đều hiểu rằng:

 • Không có điều gì đúng
 • Cũng chẳng có điều gì sai
 • Chỉ có thể là hợp lý hay chưa hợp lý tại thời điểm mà thôi

- Đối với Nội bộ: Samnec luôn đề cao yếu tố con người (Tài lực ; Trí lực) là nguồn lực quan trọng nhất trong mọi nguồn lực để phát triển Công ty, mục tiêu và đường lối lâu dài là hướng tới một Công ty, một Thương hiệu thân quen và gần gũi với cộng đồng Việt Nam, vì vậy Công ty cần phải có đội ngũ người lao động đủ Tài, đủ Đức, đủ Nhiệt huyết để thực hiện thành công mục tiêu và đường lối phát triển. Khẩu hiệu của tất cả các thành viên Samnec là:

 • Không có chiến thắng nào là điểm dừng cuối
 • Không có khó khăn trở ngại nào làm vơi được khát vọng phát triển Công ty

- Tinh thần học hỏi và làm việc của Samnec:

 • Lấy kiến thức học được ở trường lớp làm cơ sở
 • Lấy trải nghiệm dạn dày của cuộc sống và công việc làm tri thức
 • Luôn luôn học hỏi, lắng nghe, tự trau dồi để hoàn thiện
 • Cần cù, năng động và sáng tạo trong lao động, kết hợp với tinh thần Samnec để làm việc
 • Đối tác, Bạn hàng nào cũng hài lòng
 • Samnec nhất định thành công bằng phong cách độc đáo
Top