International Integration Brand

Thương Hiệu Hội Nhập Quốc Tế

Top 500 Largest Enterprises In Vietnam

Top 500 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam

ISO Cup Management International Standard

Cup ISO Quản Lý Tiêu Chuẩn Quốc Tế

The Reputable Vietnamese Brand in Vietnam

Thương Hiệu Việt Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam

Prestigious Service Provider - Quality

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Uy Tín - Chất Lượng

Consumer protection medal

Huy Chương Bảo Vệ Người Tiêu Dùng

Brand - Reputable Brand Red River Delta

Thương Hiệu - Nhãn Hiệu Uy Tín Đồng Bằng Sông Hồng

Top 100 Asean Famous Brands

Top 100 Thương Hiệu Nổi Tiếng Asean

Golden Product WTO Integration

Sản Phẩm Vàng Hội Nhập WTO

Asian brands

Thương hiệu vàng

Top 50 Famous Brands

Top 50 Thương Hiệu Nhãn Hiệu Nổi Tiếng

Top 100 Products, Best Services For Families And Children

Top 100 Sản Phẩm, Dịch Vụ Tốt Nhất Cho Gia Ðình Và Trẻ Em

Logo - Impressive Slogan - Golden Brand

Logo – Slogan Ấn Tượng – Thương Hiệu Vàng

Top 100 Gold Cup Top 10 Vietnamese Trademark Applications

Top 100 Cúp Vàng Top 10 Thương Hiệu Việt Ứng Dụng

Science And Technology

Khoa Học & Công Nghệ

Thương hiệu Samnec - Thành tựu Samnec đạt được
Top