Sale sập sàn - Xả hàng giá shock

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy Instagram Samnec Điện Máy Tiktok Samnec Điện Máy

Samnec / Tivi
 •  Độc quyền
 •  Giảm mạnh
 •  Trả góp

78 sản phẩm

 • Giá thấp
 • Giá cao
 • Bán chạy
 • Smart Tivi Samsung 65 inch OLED 4K QA65S90CAKXXV

  Smart Tivi Samsung 65 inch OLED 4K QA65S90CAKXXV

   

  -12%

  Quà: 7.940.000đ

  Giá bán: 63.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.12 tháng xem VieON 8K

  5.12 tháng SVOD Premium và 12 tháng TVOD

  6.06 tháng SPORT và 01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  7.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  8.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  9.Miễn phí 2 tháng gói K+

  10.03 tháng xem Apple TV+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Sản phẩm độc quyền

  Smart Tivi Samsung 55 inch Crystal UHD 4K 55CU8500

  Smart Tivi Samsung 55 inch Crystal UHD 4K 55CU8500

  loading43loading50loading65

  -7%

  Quà: 1.420.000đ

  Giá bán: 18.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.03 tháng xem Apple TV+

  4.06 tháng xem SVOD Premium

  5.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  6.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  7.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  8.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  9.Miễn phí 2 tháng gói K+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung The Serif 4K 55 inch 55LS01BB

  Smart Tivi Samsung The Serif 4K 55 inch 55LS01BB

  loading50"

  -11%

  Quà: 2.590.000đ

  Giá bán: 23.240.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.06 VIP Cine không giới hạn

  5.06 tháng SVOD Premium và 06 tháng TVOD

  6.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  7.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  8.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  9.Miễn phí 2 tháng gói K+

  10.03 tháng xem Apple TV+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung The Serif 4K 50 inch 50LS01BB

  Smart Tivi Samsung The Serif 4K 50 inch 50LS01BB

  loading55"

  -11%

  Quà: 2.300.000đ

  Giá bán: 20.010.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.06 VIP Cine không giới hạn

  5.06 tháng SVOD Premium và 06 tháng TVOD

  6.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  7.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  8.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  9.Miễn phí 2 tháng gói K+

  10.03 tháng xem Apple TV+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Sản phẩm độc quyền

  Smart Tivi Samsung 65 inch Crystal UHD 4K 65CU8500

  Smart Tivi Samsung 65 inch Crystal UHD 4K 65CU8500

  loading43"loading50"loading55

  -11%

  Quà: 2.620.000đ

  Giá bán: 22.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  3.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  4.06 tháng xem SVOD Premium

  5.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  6.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  7.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  8.Miễn phí 2 tháng gói K+

  9.03 tháng xem Apple TV+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Sản phẩm độc quyền

  Smart Tivi Samsung 50 inch Crystal UHD 4K 50CU8500

  Smart Tivi Samsung 50 inch Crystal UHD 4K 50CU8500

  loading43"loading65"loading55

  -9%

  Quà: 1.480.000đ

  Giá bán: 15.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.03 tháng xem Apple TV+

  4.06 tháng xem SVOD Premium

  5.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  6.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  7.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  8.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  9.Miễn phí 2 tháng gói K+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Sản phẩm độc quyền

  Smart Tivi Samsung 43 inch Crystal UHD 4K 43CU8500

  Smart Tivi Samsung 43 inch Crystal UHD 4K 43CU8500

  loading50"loading65"loading55

  -9%

  Quà: 1.290.000đ

  Giá bán: 13.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  3.03 tháng xem Apple TV+

  4.06 tháng xem SVOD Premium

  5.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  6.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  7.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  8.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  9.Miễn phí 2 tháng gói K+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung 85 inch QLED 4K 85Q70C

  Smart Tivi Samsung 85 inch QLED 4K 85Q70C

  loading55"loading65"loading75"

  -12%

  Quà: 8.350.000đ

  Giá bán: 64.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Tặng loa tháp MX-T40

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng xem Apple TV+

  6.12 tháng SVOD Premium và 12 tháng TVOD

  7.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  8.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  9.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  10.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  11.Miễn phí 2 tháng gói K+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung 75 inch QLED 4K 75Q70C

  Smart Tivi Samsung 75 inch QLED 4K 75Q70C

  loading55"loading65"loading85"

  -16%

  Quà: 7.410.000đ

  Giá bán: 44.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Tặng loa tháp MX-T40

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng xem Apple TV+

  6.12 tháng SVOD Premium và 12 tháng TVOD

  7.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  8.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  9.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  10.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  11.Miễn phí 2 tháng gói K+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung 65 inch QLED 4K 65Q70C

  Smart Tivi Samsung 65 inch QLED 4K 65Q70C

  loading55"loading75"loading85"

  -12%

  Quà: 3.320.000đ

  Giá bán: 26.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.03 tháng xem Apple TV+

  5.12 tháng SVOD Premium và 12 tháng TVOD

  6.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  7.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  8.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  9.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  10.Miễn phí 2 tháng gói K+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung 55 inch QLED 4K 55Q70C

  Smart Tivi Samsung 55 inch QLED 4K 55Q70C

  loading65"loading75"loading85"

  -10%

  Quà: 2.330.000đ

  Giá bán: 22.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.03 tháng xem Apple TV+

  5.12 tháng SVOD Premium và 12 tháng TVOD

  6.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  7.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  8.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  9.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  10.Miễn phí 2 tháng gói K+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung 85 inch QLED 4K 85Q80C

  Smart Tivi Samsung 85 inch QLED 4K 85Q80C

  loading50"loading55"loading65"loading75"

  -12%

  Quà: 9.290.000đ

  Giá bán: 71.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng loa tháp MX-T40

  3.Trả góp 0% HD Saison& FE Credit

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng xem VIP Sport

  6.12 tháng SVOD Premium và 12 tháng TVOD

  7.01 tháng gói Giải trí trên ứng dụng FPT Play

  8.Miễn phí gói TV360 01 tháng

  9.Miễn phí gói tiêu chuẩn ClipTV

  10.Miễn phí 2 tháng gói K+

  11.03 tháng xem Apple TV+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm 66 sản phẩm
Close menu
 • Loading
 • Loading