Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q70BAKXXV

  Samsung QLED 4K 55 inch 55Q70B 2022

  loading55"loading65"loading75"loading85"

  -19%

  Quà: 4.010.000đ

  Giá bán: 20.100.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng SPORT và 01 tháng MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  8.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 65 inch QA65Q60BAKXXV

  Samsung QLED 4K 65 inch 65Q60B 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -18%

  Quà: 3.560.000đ

  Giá bán: 19.600.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng SPORT và 01 tháng MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  8.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q80BAKXXV

  Samsung QLED 4K 55 inch 55Q80B 2022

  loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -22%

  Quà: 5.170.000đ

  Giá bán: 23.100.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng SPORT và 01 tháng MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  8.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 50 inch QA50Q60BAKXXV

  Samsung QLED 4K 50 inch 50Q60B 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -14%

  Quà: 2.160.000đ

  Giá bán: 14.700.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng SPORT và 01 tháng MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  8.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 55 inch QA55Q60BAKXXV

  Samsung QLED 4K 55 inch 55Q60B 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -14%

  Quà: 2.310.000đ

  Giá bán: 16.100.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng SPORT và 01 tháng MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  8.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 75 inch QA75Q60BAKXXV

  Samsung QLED 4K 75 inch 75Q60B 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -26%

  Quà: 9.550.000đ

  Giá bán: 35.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Tặng loa tháp MX-T40

  5.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  6.03 tháng SPORT và 01 tháng MAX

  7.13 tháng xem TV360

  8.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  9.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 65 inch QA65Q70BAKXXV

  Samsung QLED 4K 65 inch 65Q70B 2022

  loading55"loading65"loading75"loading85"

  -18%

  Quà: 4.130.000đ

  Giá bán: 22.400.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng SPORT và 01 tháng MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  8.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung QLED 4K 85 inch QA85Q60BAKXXV

  Samsung QLED 4K 85 inch 85Q60B 2022

  loading43"loading50"loading55"loading65"loading75"loading85"

  -24%

  Quà: 12.710.000đ

  Giá bán: 51.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.03 tháng xem VIP Sport

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Tặng loa tháp MX-T40

  5.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  6.03 tháng SPORT và 01 tháng MAX

  7.13 tháng xem TV360

  8.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  9.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung Neo QLED 4K 55 inch QA55QN90AAKXXV

  Samsung QLED 4K 55 inch 55QN90A 2021

  loading65"

  -59%

  Quà: 20.910.000đ

  Giá bán: 34.900.000đ

  1.03 tháng xem VIP+ không giới hạn

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.Free 1 tháng SVOD Premium

  5.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung The Sero 4K 43 inch QA43LS05BAKXXV

  Samsung The Sero 4K 43 inch 43LS05B 2022

   

  -26%

  Quà: 7.650.000đ

  Giá bán: 28.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  5.13 tháng xem TV360

  6.12 tháng xem VieON 8K

  7.06 tháng xem phim SVOD Premium + 02 phim chiếu rạp TVOD trong 03 tháng

  8.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung The Serif 4K 55 inch QA55LS01BAKXXV

  Samsung The Serif 4K 55 inch 55LS01B 2022

  loading50"loading55"loading65"

  -24%

  Quà: 6.120.000đ

  Giá bán: 24.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.01 tháng xem không giới hạn gói MAX

  5.13 tháng xem TV360

  6.06 tháng xem VieON 8K

  7.06 tháng xem phim SVOD Premium + 02 phim chiếu rạp TVOD trong 03 tháng

  8.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • T.Góp 0%

  Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 85 inch QA85QN900BKXXV

  Samsung QLED 8K 85 inch 85QN900 2022

  loading65"loading75"loading85"

  -28%

  Quà: 54.390.000đ

  Giá bán: 189.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.03 tháng SPORT và 01 tháng MAX

  6.13 tháng xem TV360

  7.Tặng TV Samsung The Frame

  8.12 tháng xem VieON 8K

  9.12 tháng SCOD Premium và 03 tháng TVOD

  10.Miễn phí 06 tháng gói K+ Gắn Kết

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Xem thêm  27 Tivi

Load more

Close menu
Loading