Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 inch QA65QN700AKXXV

  Samsung QLED 8K 65 inch 65QN700 2021

   

  -44%

  Quà: 26.600.000đ

  Giá bán: 59.900.000đ

  1.Hỗ trợ trả góp 0%

  2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  3.Free 1 tháng MAX FPT Play

  4.Free xem ứng dụng VTVCab On

  5.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  6.Free 1 tháng SVOD Premium

  7.Miễn phí 3 tháng xem Apple TV+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 85 inch QA85QN900BKXXV

  Samsung QLED 8K 85 inch 85QN900 2022

  loading65"loading75"loading85"

  -18%

  Quà: 37.550.000đ

  Giá bán: 199.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.Unlimited Access VieOn Samsung

  6.Free Platinum Max Galaxy Play

  7.Free xem ứng dụng VTVCab On

  8.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  9.Miễn phí 3 tháng xem Apple TV+

  10.Miễn phí 3 tháng gói SPORT và 1 tháng gói MAX trên ứng dụng FPT Play

  11.Miễn phí 13 tháng TV360

  12.Tặng TV Samsung The Frame

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 Inch QA65QN800AKXXV

  Samsung QLED 8K 65 Inch 65QN800 2021

  loading75"

  -34%

  Quà: 27.760.000đ

  Giá bán: 79.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Free xem ứng dụng VTVCab On

  3.Hỗ trợ trả góp 0%

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  6.Free 1 tháng MAX FPT Play

  7.Free 1 tháng SVOD Premium

  8.Miễn phí 3 tháng xem Apple TV+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 inch QA65QN700BKXXV

  Samsung QLED 8K 65 inch 65QN700 2022

  loading55"loading65"

  -15%

  Quà: 9.960.000đ

  Giá bán: 63.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.Unlimited Access VieOn Samsung

  6.Free Platinum Max Galaxy Play

  7.Free xem ứng dụng VTVCab On

  8.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  9.Miễn phí 3 tháng xem Apple TV+

  10.Miễn phí 3 tháng gói SPORT và 1 tháng gói MAX trên ứng dụng FPT Play

  11.Miễn phí 13 tháng TV360

  12.Tặng loa tháp MX-T40

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 75 Inch QA75QN800AKXXV

  Samsung QLED 8K 75 Inch 75QN800

  loading65"

  -44%

  Quà: 44.000.000đ

  Giá bán: 99.900.000đ

  1.Hỗ trợ trả góp 0%

  2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  3.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  4.Free xem ứng dụng VTVCab On

  5.Free 1 tháng MAX FPT Play

  6.Free 1 tháng SVOD Premium

  7.Miễn phí 3 tháng xem Apple TV+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 85 inch QA85QN900AKXXV

  Samsung QLED 8K 85 inch 85QN900 2021

  loading65"loading75"

  -50%

  Quà: 90.300.000đ

  Giá bán: 179.900.000đ

  1.Hỗ trợ trả góp 0%

  2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  3.Free 1 tháng MAX FPT Play

  4.Free xem ứng dụng VTVCab On

  5.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  6.Free 1 tháng SVOD Premium

  7.Miễn phí 3 tháng xem Apple TV+

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 inch QA65QN900BKXXV

  Samsung QLED 8K 65 inch 65QN900 2022

  loading65"loading75"loading85"

  -12%

  Quà: 12.510.000đ

  Giá bán: 99.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.Unlimited Access VieOn Samsung

  6.Free Platinum Max Galaxy Play

  7.Free xem ứng dụng VTVCab On

  8.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  9.Miễn phí 3 tháng xem Apple TV+

  10.Tặng loa tháp Samsung MX-T50

  11.Miễn phí 3 tháng gói SPORT và 1 tháng gói MAX trên ứng dụng FPT Play

  12.Miễn phí 13 tháng TV360

  13.Tặng loa tháp MX-T40

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 75 inch QA75QN900BKXXV

  Samsung QLED 8K 75 inch 75QN900 2022

  loading65"loading75"loading85"

  -8%

  Quà: 12.030.000đ

  Giá bán: 149.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.Unlimited Access VieOn Samsung

  6.Free Platinum Max Galaxy Play

  7.Free xem ứng dụng VTVCab On

  8.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  9.Miễn phí 3 tháng xem Apple TV+

  10.Miễn phí 3 tháng gói SPORT và 1 tháng gói MAX trên ứng dụng FPT Play

  11.Tặng TV Samsung The Frame

  12.Miễn phí 13 tháng TV360

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 55 inch QA55QN700BKXXV

  Samsung QLED 8K 55 inch 55QN700 2022

  loading55"loading65"

  -15%

  Quà: 6.990.000đ

  Giá bán: 44.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  4.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  5.Unlimited Access VieOn Samsung

  6.Free Platinum Max Galaxy Play

  7.Free 1 tháng MAX FPT Play

  8.Free xem ứng dụng VTVCab On

  9.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  10.Miễn phí 3 tháng xem Apple TV+

  11.Tặng loa thanh Samsung HW-T420/XV

  12.Miễn phí 13 tháng TV360

  So sánh sản phẩm

  So sánh

DMCA.com Protection Status
Close menu
Loading