Samnec

Trả góp Tuyển dụng Tin tức Kết nối Fanpage Samnec Điện Máy Youtube Samnec Điện Máy Zalo Samnec Điện Máy

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 85 inch QA85QN900BKXXV

  Samsung QLED 8K 85 inch 85QN900 2022

  loading65"loading75"loading85"

  -11%

  Quà: 26.090.000đ

  Giá bán: 219.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Free Platinum Max Galaxy Play

  4.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  5.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  6.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  7.Free 1 tháng MAX FPT Play

  8.Unlimited Access VieOn Samsung

  9.Free 12 tháng SVOD Basic

  10.Tặng TV Samsung The Frame

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 inch QA65QN700AKXXV

  Samsung QLED 8K 65 inch 65QN700 2021

   

  -13%

  Quà: 8.590.000đ

  Giá bán: 64.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  4.Free 1 tháng MAX FPT Play

  5.Free xem ứng dụng VTVCab On

  6.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  7.Free 12 tháng SVOD Basic

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 Inch QA65QN900AKXXV

  Samsung QLED 8K 65 Inch 65QN900 2021

  loading75"loading85"

  -29%

  Quà: 28.180.000đ

  Giá bán: 94.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  3.Free 1 tháng MAX FPT Play

  4.Free xem ứng dụng VTVCab On

  5.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  6.Hỗ trợ trả góp 0%

  7.Free 12 tháng SVOD Basic

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 Inch QA65QN800AKXXV

  Samsung QLED 8K 65 Inch 65QN800 2021

  loading75"

  -37%

  Quà: 32.240.000đ

  Giá bán: 84.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  3.Free 1 tháng MAX FPT Play

  4.Free xem ứng dụng VTVCab On

  5.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  6.Hỗ trợ trả góp 0%

  7.Free 12 tháng SVOD Basic

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 75 Inch QA75QN800AKXXV

  Samsung QLED 8K 75 Inch 75QN800

  loading65"

  -23%

  Quà: 23.600.000đ

  Giá bán: 99.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  3.Free 1 tháng MAX FPT Play

  4.Free xem ứng dụng VTVCab On

  5.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  6.Hỗ trợ trả góp 0%

  7.Free 12 tháng SVOD Basic

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 inch QA65QN900BKXXV

  Samsung QLED 8K 65 inch 65QN900 2022

  loading65"loading75"loading85"

  -11%

  Quà: 12.910.000đ

  Giá bán: 109.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Free Platinum Max Galaxy Play

  4.Tặng loa tháp MX-T40

  5.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  6.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  7.Free 1 tháng MAX FPT Play

  8.Unlimited Access VieOn Samsung

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 85 inch QA85QN900AKXXV

  Samsung QLED 8K 85 inch 85QN900 2021

  loading65"loading75"

  -26%

  Quà: 50.870.000đ

  Giá bán: 189.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  3.Free 1 tháng MAX FPT Play

  4.Free xem ứng dụng VTVCab On

  5.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  6.Hỗ trợ trả góp 0%

  7.Free 12 tháng SVOD Basic

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 65 inch QA65QN700BKXXV

  Samsung QLED 8K 65 inch 65QN700 2022

   

  -10%

  Quà: 7.900.000đ

  Giá bán: 73.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Free Platinum Max Galaxy Play

  4.Tặng loa tháp MX-T40

  5.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  6.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  7.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  8.Free 1 tháng MAX FPT Play

  9.Unlimited Access VieOn Samsung

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 75 inch QA75QN900AKXXV

  Samsung QLED 8K 75 inch 75QN900

  loading65"loading85"

  -29%

  Quà: 42.850.000đ

  Giá bán: 144.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  3.Free 1 tháng MAX FPT Play

  4.Free xem ứng dụng VTVCab On

  5.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  6.Hỗ trợ trả góp 0%

  7.Free 12 tháng SVOD Basic

  So sánh sản phẩm

  So sánh

 • Smart Tivi Samsung Neo QLED 8K 75 inch QA75QN900BKXXV

  Samsung QLED 8K 75 inch 75QN900 2022

  loading65"loading75"loading85"

  -11%

  Quà: 19.500.000đ

  Giá bán: 164.900.000đ

  1.Hỗ trợ 50K xăng xe

  2.Hỗ trợ trả góp 0%

  3.Free Platinum Max Galaxy Play

  4.Tặng loa tháp MX-T40

  5.Tặng thêm 1 năm bảo hành

  6.Tặng 10 năm BH không lưu ảnh

  7.Free 18 tháng Tiêu chuẩn ClipTV

  8.Free 1 tháng MAX FPT Play

  9.Unlimited Access VieOn Samsung

  So sánh sản phẩm

  So sánh

Close menu
Loading